Esther 6

Morodekai imatauraina

Una hanuaboi ai hanua pavapavana na se mahutava; bena e boiboi, sisiga bukana bae mailaia. Una buka lalonai kara mai haridia vada e hetore; bena hanua pavapavana vairanai e duahidia hedinarai. E torea sivaraina ta be Morodekai ese Bigitana bona Terese e hahebadelaidia sivaraina. Idia be hanua pavapavana ena hesiai taudia rarua, iduara raka-vareaina e gimaiava taudia; bena idia ese King Ahasuero idabai-taona dalana e tahua. Bena hanua pavapavana e henanadai, eto, Hari Morodekai na dahaka hahenamona eiava edena dagi badana vada e henia, ina kara dainai? Hanua pavapavana ena hesiai taudia, ia vairanai ginidia taudia, na eto, Ḡau ta asie kara henia. Hanua pavapavana eto, Daika na maḡu lalonai noho? Una negana ai Hamana na hanua pavapavana ena ruma maḡuna lalonai vada e raka vareai, ena ura be vada e heḡaeḡaelaia tau-dae auna ai Morodekai baine mataia dalana na hanua pavapavana baine herevalai henia. Bena hanua pavapavana ena hesiai taudia ese e hamaoroa, eto, Hamana na unuseni ai, magu ai e ginimu. Hanua pavapavana eto, Aine raka vareai.

Taunabunai, Hamana na e raka vareai. Bena hanua pavapavana ese e nanadaia, eto, Hanua pavapavana ese ihanamona e moalelaiamu tauna na ede bae karaia toma? Hamana na sibona lalona e hadaia, eto, Hanua pavapavana ese daika ihanamona bema moalelaia bada, a lau ihanamogu be bema moalelaia maraḡi? Bena Hamana ese hanua pavapavana e haere henia, eto, Hanua pavapavana ese ihanamona e moalelaiamu tauna na ini bae karaia toma: pavapava dabuadia bae mailai, oi pavapava taumu vada o doki oho ḡaudia, bona hosi ta, latanai hanua pavapavana vada o gui bona kwarana ai havava ḡauna, pavapava toana, vada e atoa ḡauna; bena dabua bona hosi na hanua pavapavana emu lohia badadia ta bae henia. Bena una tau ese hari hanua pavapavana ese ihanamona e moalelaiamu tauna na baine hadabualaia bona hosi latanai baine hahelaia kau; bena hanua ariarana amo baine hakaua hanai, bona vairanai baine haroro, baineto “Hanua pavapavana ese ihanamona e moalelaiamu tauna na ini bae karaia toma”. 10 Bena hanua pavapavana ese Hamana e hamaoroa, eto, A kara haraḡa, dabua bona hosi avabidia, emu hereva heḡereḡerena; bena Morodekai, tau Iuda, hanua pavapavana ena ikoukou ai e helaimu tauna, na unu ba kara henia toma. Vada o herevalai ḡaudia ta basio reaia. 11 Bena Hamana ese dabua bona hosi e abidia, Morodekai e hadabualaia bona e hahelaia kau, bena hanua ariarana amo e hakaua hanai, e haroro, eto, Hanua pavapavana ese ihanamona e moalelaiamu tauna na ini bae karaia toma.

12 Bena Morodekai na hanua pavapavana ena ikoukou e lou henia; a Hamana na ena ruma e lou lao haraḡa, mai taitaina ida, kwarana danu e ḡovaia ahu. 13 Bena Hamana ese adavana Serese bona turana iboudiai na enai vada e vara ḡaudia iboudiai e hamaorolaidia. Bena ena aonega taudia bona adavana Serese ese e hamaoroa, eto, Ina Morodekai, vairanai vada o moru matama tauna, bema Iuda besena tauna ta, oi na basio laoa ahu diba, to ia vairanai ba moru vaitani.

14 Idia na dounu ia ida e herevava ai, hanua pavapavana ena hesiai taudia na e kau; bena idia ese Hamana e hakaua lao haraḡa, Eseta ese vada e heḡaeḡaelaia anianina ianina totona.

Copyright information for `MEU