Exodus 37

Maua Helaḡana e karaia

Besalele ese maua helaḡana danu e karaia, kela reireidia amo; latana na kiubit rua mai kahana, lababana na kiubit ta mai kahana, bona harana ena lata na kiubit ta mai kahana. Lalona kahana nagold amo e lahasia, bona murina kahana nagold amo e ḡovaia, bonagold amo e haheraia heḡeḡe. Ring hani nagold amo e kara, maua daigunina haniosi ai e koko kau, kahana ai rua kahana ai rua. Maduna danu e kara, kela audia amo, bonagold amo e ḡovadia. Unu maduna naring amo e toi hanai, maua kahana kahana ai, ihualaina ḡaudia ai baela totona. Ikaruhina danu e karaia,gold namo-hereana amo; ena lata na kiubit rua mai kahana, ena lababa na kiubit ta mai kahana. Kerubi rua danu e kara,gold amo e korodia, hari ikaruhi duduna duduna ai, ta duduna ta ai ma ta duduna ta ai. Idia na ikaruhi idagold siri tamona amo e kara. Hari kerubi na hanidia amo ikaruhi e hakerukerua; e hevaira heheni, bona ikaruhi danu e vaira henia.

Pata Helaḡana e karaia

10 Pata ta danu kela audia amo e karaia; latana na kiubit rua, lababana na kiubit ta, harana ena lata na kiubit ta mai kahana. 11 Gold amo e ḡovaia bona e haheraia heḡeḡe. 12 Digina danu e karaia, lababana na tau ta imana palapalana heḡereḡerena; ia danugold amo e haheriaia heḡeḡe. 13 Ring hani danugold amo e kara, pata aena haniosi ai e koko kau; 14 hariring be pata digina henuanai e koko kau, maduna audia bae hetoi hanai totona. 15 Maduna danu kela audia amo e kara, bonagold amo e ḡovadia, pata ihualaina. 16 Pata ḡaudia danu, mereki bona nau bona bio bona udu-ahudia keheredia, iboudiai nagold namo-hereana amo e kara.

Lamepa Patana e karaia

17 Lamepa patana danu e karaia,gold namo-hereana amo. Aena bona duna nagold amo e koro: aena bona duna bona kehere bona heraherana, bure bona huahua, iboudiai nagold siri tamona amo e koro. 18 Rigina na tauratoi, kahana toi kahana toi. 19 Rigi ta ena kehere na toi, itadia na sakada
“Sakada” be au huahua ta ladana.
huahuadia na heto, ta ta mai buredia bona mai huahuadia, rigi iboudiai.
20 Duna ai danu kehere na hani, sakada huahuadia na heto, ta ta mai buredia bona mai huahuadia. 21 Rigi rua tua amo danu buredia ta ta e koro: rigi rua bure ta, rigi rua bure ta, rigi rua bure ta, rigidia henudia kahadia ai. 22 Hari rigi bona bure nagold namo-hereana sirina tamona amo e koro. 23 Bena lamepa hitu e kara, bona ihaḡoevadia ḡaudia bona momoru iudadia merekidia, iboudiai nagold namo—hereana anmo e kara. 24 Hari lamepa patana mai kohuna idoinai ikaralainagold -na ena metau betalent ta.

Muramura Patana e karaia

25 Bena pata helaḡana ta e karaia, muramura mai bonaida igabudia ḡauna: kela audia amo e karaia. Ena lata bona ena lababa na heḡereḡere, kiubit tamona; harana ena lata na kiubit rua; doana na ia ida au tamona amo e koro. 26 Kopina nagold namo-hereana amo e ḡovaia, pata bona aena bona doana; bona digina nagold amo e haheraia heḡeḡe. 27 Ring rua danugold amo e kara, pata digina henunai e kokodia kau, ta pata kahana ai, ma ta kahana ai, maduna itoi-hanaidia ḡaudia, bae huaia negadiai. 28 Maduna rua danu e kara, kela audia amo, bonagold amo e ḡovadia.

29 Dehoro helaḡana danu e karaia, bona muramura mai bonadia e bulo, bae gabua ḡauna, muramura ikarana tauna korikori ese e karaiamu heḡereḡerena.

Copyright information for `MEU