Exodus 38

Ihaboulaina Patana e karaia

Ihaboulaina patana ia ese e karaia, kela audia amo; latana na kiubit ima, lababana na kiubit ima, harana ena lata na kiubit toi. Doa hani e koro, pata daigunina haniosi ai; hari doa na pata ida au tamona amo e kara. Kopina idoinai na auri labora-labora amo e ḡovaia. Kohuna idoinai danu auri labora-labora amo e kara: kahuna iudalaina urodia bona ikadolaina gagana bona dihu bona kahi bona rahurahu. Pata digina na auri labora-labora amo e ha-aukaia heḡeḡe; hari auri labora-laborana na pata e ḡeḡea ahu, bona digina harana kahana ai e diho. Ring hani danu auri labora-labora amo e kara, hari iha-aukana auri labora-laborana ena daiguni haniosi ai, maduna bae hetoi hanai totona. Maduna danu kela audia amo e kara, bona auri labora-labora amo e ḡovadia. Hari maduna naring amo e toidia hanai, ihaboulaina patana kahana kahana ai, ihulaina ḡaudia ai baela totona. Ihaboulaina patana na maua na heto e karaia, harana na reirei amo e koua.

Dihu ta danu auri labora-labora amo e karaia, mai ihahelai-kauna ḡauna, ia danu auri labora-labora. Hari dihu mai ihahelai-kauna ḡauna ida na hebou kalagana iduarana ai e gimava hahinedia edia auri labora-labora hevarivaridia amo e karaia.

Maḡu Helaḡana e karaia

Dubu maḡuna danu e karaia. Diho kahana ai itautau dabuadia aukadia e tau dae, edia lata idoinai kiubit sinahu-ta. 10 Du be ruahu; bona hahelai-kau ḡaudia danu ruahui, auri labora-labora amo e kara. Igau bona hakapu-tao ḡaudia nasilver amo e kara. 11 Mirigina kahana ai danu itautau dabuadia e tau dae, edia lata idoinai na kiubit sinahu ta. Auri labora-labora dudia bona hahelai-kau ḡaudia na ruahui, maisilver igaudia bona hakapu-tao ḡaudia. 12 Lahara kahana ai itautau dabuadia e tau dae, edia lata idoinai na kiubit imahui. Du bona hahelai-kau ḡaudia na gwauta; igau bona hakapu-tao ḡaudia besilver . 13 Mairiveina kahana ai maḡu lababana be kiubit imahui: 14 ikoukou kahana ai itautau dabuadia edia lata na kiubit gwauta-ima, mai du toi bona ihahelai-kaudia ḡaudia toi; 15 ma ikoukou kahana ai itautau dabuadia edia lata na kiubit gwauta-ima, mai du toi bona ihahelai-kaudia ḡaudia toi. 16 Hari dabua iboudiai be dabua namodia bona aukadia. 17 Du edia hahelai-kau ḡaudia be auri labora-labora; edia igau bona edia hakapu-tao ḡaudia nasilver. Hari du kwaradia nasilver amo e ḡovadia, bona du besilver amo e kapadia heḡeḡe. 18 Ikoukou dabuana na vaiuri bona mia-kaka bona kakakaka, varo aukana amo e turi, bona heraherana danu e turi. Ena lata na kiubit ruahui, bona harana ena lata na kiubit ima, maḡu dabuadia heḡereḡeredia. 19 Ia duna be hani, mai ihahelai-kaudia ḡaudia danu hani, auri labora-labora ḡaudia. Edia igau nasilver . Du kwaradia nasilver amo e ḡovadia, bona du besilver amo e kapadia heḡeḡe. 20 Dubu ikokodia bona maḡu ikokodia iboudiai na auri labora-labora ikokodia mo.

21 Hari dubu, taravatu dubuna, ikaralaina ḡaudia ihagaudia bini; Mose ena hahedua dainai e duahidia, Levi iduhuna taudia, Itamara, hahelaḡa tauna Aaron natuna, ese e gunalaia oreana, edia ḡaudara bunai.

22 Besalele, Uri natuna, Huru tubuna, Iuda iduhuna tauna, ese ḡau iboudiai e kara, Iehova ese Mose e haḡania heḡereḡerena. 23 Iduruna tauna be Oholiab, Ahisamaka natuna, Dan iduhuna tauna: ia be ima karakara ḡaukaradia ihaerodia bona ikaradia mai dibana, turituri ḡaukaradia danu, dabua vaiuridia bona mia kakadia bona kakakakadia bona kurokurodia ituridia, na mai dibana.

24 Gold idoinai, taunimanima ese edia herahia ihenina ai e heni bena dubu ḡaukaradia idau-idau ai e ḡaukaralaiagold -na, ena metau betalent ruahui taurahani-ta sekele sinahu-hitu toi-ahui gabu helaḡana ena sekele heḡereḡerena. 25 Silver idoinai, hebou ai ladadia e tore taudia ese e heni ḡauna, ena metau be talent sinahu-ta sekele daha-ta sinahu-hitu hitu-ahui ima, gabu helaḡana ena sekele heḡereḡerena. 26 Beka
“Beka” ena metau be 8 grams sisivana. Domaga-tauratoi daha-toi sinahu-ima imahui: 603,550.
ta ta na ladadia e tore taudia ta ta ese e heni; e heni taudia iboudiai na tatau domaga-tauratoi daha-toi sinahu-ima imahui, laḡani ruahui vada e hanai taudia. Una beka be gabu helaḡana ena sekele kahana heḡereḡerena.
27 Harisilver betalent sinahu-ta e ḡaukaralaia, dubu duna ihahelai-kaudia ḡaudia bona seseahu duna ihahelai-kaudia ḡaudia e karalai: hahelai-kau ḡauna tatalent ta, hahelai-kau ḡauna tatalent ta. 28 Asilver sekele daha-ta sinahu-hitu hitu-ahui ima e ḡaukaralai, du igaudia e karalai, bona du kwaradia e ḡovalai, bona du e kapalai heḡeḡe. 29 Auri labora-labora idoinai betalent hitu-ahui sekele daha-rua sinahu-hani. 30 Ina auri labora-labora amo hebou kalagana iduarana ena hahelai-kau ḡaudia e kara, bona ihaboulaina patana, bona ihaboulaina patana iha-aukana ḡauna, bona ihaboulaina patana kohudia iboudiai; 31 bona maḡu duna ihahelai-kaudia ḡaudia, bona maḡu ikoukouna ena hehelai-kau ḡaudia; bona dubu ikokodia bona maḡu ikokodia iboudiai.

Copyright information for `MEU