Genesis 7

Iehova ese Noa e hamaoroa, eto, Emu ruma taudia iboudiai lagatoi lalonai ba hakaudia vareai, badina be vada na itamu, ina uru ai oi sibomu kara maoromaoro taumu. Mauri ḡaudia iboudiai tanobada ai bavabidia: ḡoevaḡoevadia na hitu hitu amo bavabidia, maruane hitu hahine hitu, unu bavabidia toma; a asi ḡoevaḡoevadia na rua rua amo, maruane ta hahine ta bavabidia. Atai manudia idau-idau danu bavabidia, maruane hitu hitu amo, hahine hitu hitu amo, besedia na tanobada ai do bae vara lou helaoreana. Badina be dina hitu bae ore murinai lau ese medu baina hadihoa tanobada ai, dina hari-ahui boi hari-ahui, mauri ḡaudia iboudiai tanobada ai vada na karadia ihabua-taridia totona. Bena Iehova ona hahedua iboudiai na Noa ese e kara ḡuḡuru.

Noa ena mauri laḡanidia na sinahu tauratoi negana ai, utu-utu badana ese tanobada idoinai e utua dae. Bena Noa bona natuna bona adavana bona ravana hahinedia laḡatoi ai e gui, utu-utu dainai. Mauri ḡaudia ḡoevaḡoevadia bona asi ḡoevaoḡoevadia, bona manu, bona tano ai e raumu ḡaudia, iboudiai na rua rua amo, maruane bona hahine, Noa ida e gui kau lagatoi ai, Dirava ese Noa e haḡania heḡereḡerena. 10 Bena dina hitu e ore murinai, utu-utu badana na tanobada idoinai e utua dae.

Utu-utu badana

11 Noa ena mauri laḡanina ihasinahu-tauratoina, hua iharuana, hua dinana ihagwauta-hituna, abata bada-hereana e lasi bona medu bada-hereana e diho matama. 12 Una medu na dina hari-ahui boi hari-ahui e dihova. 13 Una dina ai Noa mai adavana ida, bona natuna tatoiosi, Sem bona Ham bona Iafet, mai adavadia ida, lagatoi ai e gui. 14 Boroma bona horomakau idau-idau danu, bona tano ai e raumu ḡaudia idau-idau, bona manu idau-idau, e gui kau; 15 mauri ḡaudia ibouboudiai rua rua amo, Noa ida lagatoi ai e gui, 16 maruane hahine ida e gui kau, Dirava ena hahedua heḡereḡerena. Bena Iehova ese lagatoi ai e koudia ahu.

17 Dina hari-ahui lalodiai utu-utu na tanobada idoinai e utua daeva, e bada e laova, a lagatoi e keni dae atai ai. 18 Utu-utu na e bada e laova; a lagatoi na ranu kopina ai e hureva. 19 Utu-utu na tanobada idoinai e utua dae vaitani; ororo iboudiai guba henunai e miava na e bubuni; 20 ororo doridia ai ranu ena dobu na roha hani mai kahana. 21 Bena mauri ḡaudia iboudiai tanobada ai e mase, manu bona boromakau bona boroma idau-idau bona tano ai e raumu ḡaudia bona taunimanima; 22 tano kaukauna ai e mauri nohova ḡaudia, ududia ai mai edia mauri laḡana ḡaudia, ibouboudiai e mase ore. 23 Tano kopina ai e mauriva ḡaudia iboudiai na e hebua tari, taunimanina bona boromakau bona tano ai e raumu ḡaudia bona atai manudia. Noa mo sibona, bona ia ida lagatoi ai e nohova ḡaudia, vada e mauri. 24 Ranu ese tanobada e habubunia ela bona dina sinahu-ta imahui.

Copyright information for `MEU