Hebrews 1

Hereva taidia taidia amo, idau dala idau dala ai, Dirava, ese idau nega ai peroveta taudia ududia amo seneda e hereva henidiava; a ini dina dokodia ai ia Natuna ena amo ita vada e hereva henida. Natuna bunai ḡau iboudiai vada e henia, ia ahuna; iena amo danu tanobada idoinai vada e kara. Ia bunai Dirava hairaina diari-diarina bona anitarana ihaheḡereḡerena; ia bunai ḡau iboudiai e abi isimu, ena siahu herevadia amo; ia sibona ese eda kara dika e haḡoeva vaitani, bena Herea Mikamika idibana kahana ai vada e helai, guba ai.

Iesu ese aneru e hereadiamu

Ia ese aneru vada e hereadia, vada e henia ladana ese idia ladadia e hereadiamu heḡereḡerena. Edena nega ai Dirava ese aneru ta e hereva henia, eto,

Oi na lau natugu;
Hari dina ai vada na abimu.
Eiava

Lau na ia tamana ai bainala;
Ia danu lau natugu ai bainela.
Ma Natuna roboana tanobada ai e mailaia negana ai, ia eto,

Dirava ena aneru iboudiai ese ia bae toma henia diho.
Aneru e gwauraidiamu, e tomu,

Ena aneru na lai ai e halaodiamu;
Ena hesiai taudia be lahi hururu-hururudia ai e halaodiamu.
A Natuna e gwauraiamu, e tomu,

Dirava e, emu terono e mia hanaihanaimu;
Emu basileia auna na kara maoromaoro toana.
Kara maoromaoro vada o ura henia,
Kara havara-havara vada o inai henia;
Una dainai Dirava, emu Dirava, ese moale dehorona vada e horolaimu bada,
Bamomu vada e horolaidia maraḡi.
10 Ina danu,

Lohiabada e, matamana negana ai tanobada badidia o kara,
Guba danu oi imamu ese e kara;
11 Idia na bae puki, a oi na o noho hanaihanaimu;
Idia iboudiai bae mouka-mouka, dabua na heto;
12 Hetaru dabuana na heto oi ese ba loku, vada bae idau;
A oi na so idaumu, emu mauri laḡanidia danu basie ore,
13 A edena nega ai ia ese aneru ta e hereva henia, eto,

Idibagu kahana ai ba helai,
Ela bona oi inaimu loḡora
Oi aemu ihadaidia ḡaudia ai baina halaodia.
14 Ḡau tamona, idia iboudiai na hesiai laumadia, ani? Mauri bae abia taudia isiaidia ilaohenidia totona e siaidiamu.

Copyright information for `MEU