Hebrews 2

Iesu na ita kakada

Una dainai, ta kamonai herevadia nahuadia baita toho, nega ta baita huretani garina. Badina be aneru ese e gwaurai herevadia bema momokani, bona kara havara iboudiai bona gwau-edeede iboudiai bema mai davadia korikoridia, ita na ede baitama roho mauri toma, hahemauri unu-badana baitama dadaraia negana ai? Hahemauri bunai Lohiabada ese e gwauraia guna; bena iena amo e kamonai taudia ese vada e hamomokania ita eda. Bona Dirava danu vada e hahedinaraia, toa ai, hoa karadia ai, siahu karadia idau-idau ai, bona Lauma Helaḡa ena herahia ai, ena ura heḡereḡerena.

Badina be mauri gabena, ai ese a herevalaiamu, na dia aneru se henidia bae biagua. Buka itorena tauna ta vada e hereva, eto,

Taunimanima be dahaka oi ese ia o laloamu?
Taunimanima natuna be daika oi ese ia o dosiamu?
Oi ese o karaia, aneru ese sisina mo ia e hereaiamu;
Hairai mai hemataurai ida oi ese kwarana o havavalaia.
Oi imamu ai o kara ḡaudia iboudiai vada o henia, baine biagudia;
Ḡau iboudiai ia aena henunai vada o atodia, ia ese baine biagudia.
Badina be ḡau idoidiai taunimanima henunai e atodia negana ai, ḡau ta se rakatania idauhai. To harihari ta itaiamu, ḡau idoidiai na dia ia henunai.
A nega sisina mo aneru ese e hereaia tauna, Iesu, harihari ta itaiamu, mase hisihisina dainai hairai mai hemataurai ida kwarana vada e havavalaia; Dirava ena harihari-bada ai mase mamina e abia, taunimanima iboudiai daidiai.

10 Ina na diaḡau namona, ena, bona ena amo, ḡau iboudiai e havaramu Diravana na, ia natuna loḡora hairai ai bema hakaudia vareai totona ese, edia Hahemauri Tauna na hisihisi amo bema hahereaia dae. 11 Badina be hahelaḡa tauna bona e hahelaḡadia taudia na iduhu tamona; una dainai ia na asi ena hemarai ia tadina baine gwauraidia. 12 Eto,

Oi ladamu baina gwauraia, tadigu vairadiai;
Hebou lalonai baina hanamomu egu ane ai.
13 Ma eto,

Baina abidadama henia.
Ma eto,

Lau o ina,
Bona natugu, Dirava ese vada e henigu, bini.
14 Benaini, natuna be mai hidiodia bona mai raradia dainai ia ese danu tau-anina e abia idia heḡereḡeredia; mase amo ia ese mase biaguna, una na diabolo, baine hadarerea, 15 bona edia mauri dinadia iboudiai mase garina ese e ḡuidiamu taudia baine ruhadia nege helaoreana. 16 Momokani, ia na dia aneru se kahadia, a Abrahamgarana hari. 17 Una dainai ia na ḡau iboudiai lalodiai tadina ida e heḡereḡere, hahelaḡa tauna badana ai bainela, mai ena hebogahisi bona mai ena kara maoromaoro Dirava ena ḡaukara lalonai, taunimanima edia dika iabi-ohona. 18 Ia na hedibaḡani e mamiamu taudia idurudia mai dibana, badina be ia sibona ese hisihisi bona hedibaḡani mamidia e abi dainai.

Copyright information for `MEU