Hebrews 4

Eda laḡani Keriso enai

Ena gwauhamata na doini mia, ena laḡa-ani ai baita raka vareai eto; to eda gari na umui haida bae itamu o ḡava tuna. Badina be sivarai namo vada e harorolai henida, idia heḡereḡeredia; to e kamonai herevadia ese asie hanamodia, badina be e kamonai taudia ese asie abi dae. Badina be ita kamonai tauda na ena laḡa-ani ai ta raka vareaimu; ena hereva heḡereḡerena, eto,

Egu badu ai na gwau hamata,
Nato “Egu laḡa-ani ai basie raka vareai”.
Ḡau tamona, iena ḡaukara be tanobada ikarana negana ai e kara ḡuḡuru.
Badina be buka ta ai dina ihahituna e herevalaia, eto, Dirava na dina ihahituna ai ena ḡaukara iboudiai amo e laḡa ani. Ma ina gabu ai eto, Egu laḡaani ai basie raka vareai.

Benaini, haida do bae raka vareai; to sivarai namo e harorolai henidia guna taudia na edia gwau-edeede dainai asie raka vareai. Una dainai ia ese dina ta ma e abia hidi, “Hari dina”e gwauraia; bena nega daudau vada e lao bubuni David ese ena hereva ma e gwauraia loumu, e tomu,

Hari dina ai gadona boma kamonai,
Lalomui na basio ha-auka.
Badina be Iosua ese laḡa-ani bema henidia, Dirava ese nega daudau murinai dina ta ma basinema herevalaia. Taunabunai, dina helaḡa ena laḡa-ani na doini mia, Dirava ena orea taudia edia. 10 Badina be ena laḡa-ani ai e raka vareaimu tauna ese ena ḡaukara amo e laḡa animu, Dirava ese iena ḡaukara amo e laga aniva na helo. 11 Una dainai, una laḡa-ani ai baita raka vareai toho mai goadada ida, tau ta ese gwau-deede taudia baine haḡoidia bena baine keto na garina.

12 Badina na Dirava ena hereva na e maurimu, bona mai siahuna; ia ganona ese isena rua mai ganodia darena e hereaiamu. E hegwadamu ela bona dara bona Iauma e hapararadiamu, bona garugaru bona turia haradia danu e hapararadiamu. Eda lalo-hadai bona eda ura ia na dibana herea. 13 Mauri ḡauna ta ia vairana amo basine hehuni diba; ḡau iboudiai na ia, e hahemaoro henidamu Diravana, vairanai hehedinararai.

Keriso, eda hahelaḡa tauna badana

14 Ita na mai eda hahelaḡa tauna badana, guba ai vada e raka hanai; ia na Iesu, Dirava Natuna. Taunabunai, ia iabi-daena baita kahua tao. 15 Badina be eda hahelaḡa tauna badana na dia eda manoka-manoka mamina iabina asi dibana tauna. Ḡau iboudiai ese ia e dibaḡaniava, ita e dibaḡanidamu heḡereḡerena; to ia na asi ena kara dika. 16 Benaini, hebogahisi teronona baita raka henia kahi, asi eda gari; bena baine bogada hisi, bona harihari-bada, eda dabu negadia ai baine kahada hariharina, baita abia.

Copyright information for `MEU