Jeremiah 24

Hereva heḡereḡerena: Suke namodia

bona suke dikadia

Nebukadresara, Babulono pavapavana, ese lekonia, Iuda pavapavana Iehoiakim natuna, bona Iuda lohiadia bona ima karakara dibaka taudia bona awi igaukaralaidia taudia na Ierusalem ai e abidia bena gabu daudau ai, Babulono ai, e hanohodia murinai, Iehova ese ina mata-hanai ḡauna e haheitalaigu. Suke huahuadia bosea rua Iehova ena dubu vairanai heheato na itadia. Bosea ta lalonai suke na nanamo heherea, e mage guna ḡaudia na heheto; a bosea iharuana lalonai suke na didika rorohoroho, vada e dika bada-herea dainai basie heani diba. Bena Iehova ese e nanadaigu, eto, Ieremia e, dahaka o itaiamu? Lau nato, Suke huahuadia, namodia be nanamo heherea, a dikadia na didika rorohoroho, vada e dika bada-herea dainai basie heani diba.

Bena Iehova ena hereva na egu ai e kau, eto, Iehova, Israel Diravana, na ini e gwau tomamu: Ini suke namodia heḡereḡeredia, lau ese Iuda tanona amo e heabi oho taudia, ina gabu amo na siaidia oho Kaldea taudia edia tano na siaidia lao taudia, baina gwauraidia, idia na nanamo. Lau ese baina haḡeredia, ihanamodia totona, bona baina hakaudia lou mai ina tano lalonai. Lau ese baina haginidia, basina ḡiḡidia dobi; baina hadodia, basina raḡadia. Lalodia na baina hapararadia, vada bae diba, lau na Iehova; bena idia na lauegu bese ai baela, bona lau na edia Dirava ai bainala; badina be idia ese bae lou henigu, mai lalodia idoidiai ida.

A Iehova na ini e gwau tomamu: Hari suke dikadia, vada e dika herea dainai basie heani diba ḡaudia, heḡereḡeredia, Sedekia, Iuda pavapavana, bona ena lohia taudia bona Ierusalem taudia kwabukwabudia, ina tano ai e nohomu bona Aigupto tanona ai e nohomu taudia, na unu baina kara henidia toma. Lau ese hahegari ḡauna ai baina halaodia, tanobada basileiadia iboudiai ediai; idia na gvau-tora bona udu gwaurai-gwaurai bona hegonagonalai bona heuduguirai ḡaudia ai baela, baina luludia lao gabudia iboudiai lalodiai. 10 Lau ese dare bona doe bona dai-hanai gorerena na latadiai baina siaidia, ela bona idia bona senedia na henidia tanoua lalona amo bae hebua tari vaitani.

Copyright information for `MEU