Jeremiah 27

Hereva heḡereḡerena: Boromakau madunadia

Sedekia, Iuda pavapavana Iosia natuna, e lohia matama negana ai, ina hereva na Iehova ena amo ema, Ieremia enai e kau. Iehova ese ini e hamaorogu toma, eto: Boromakau kopidia varodia bona boromakau madunadia ba kara, sibomu aiomu ai bavato. Hereva na ba siaia, Edom bona Moab pavapavadia, bona Amono taudia edia pavapava, bona Turo bona Sidono pavapavadia, dekediai; hari gwukau taudia, Ierusalem vada ema Sedekia, Iuda pavapavana, dekenai, imadia amo ba siaia lao. Ina gwaukau herevana ba henidia, biagudia edia, baoto, Iehova Sabaota, Israel Diravana, na ini e gwau tomamu: Biagumui na ini ba hamaorodia toma, baoto, Lau ese egu siahu badana amo bona imagu hetoi-rorona amo tanobada vada na karaia, bona tanobada taudia bona tanobada boromadia danu, bena na lalohadailai maoromu taudia na henidiamu. Harihari ini tano iboudiai na egu hesiai tauna Nebukadnesara, Babulono pavapavana, imana ai vada na atodia, bona tanobada boromadia danu vada na henia, idia ese ia isiaina bae lao heni. Bese iboudiai ese ia bona natuna bona tubuna isiaidia bae lao heni, ela bona iena tano korikori ena nega baine kau, bena bese momo bona pavapava badadia ese ia bae ḡuia, edia hesiai tauna ai bae halaoa.

A bese ta eiava basileia ta ese hari Nebukadnesara, Babulono pavapavana, isiaina basinema lao heni, bona aiona na Babulono pavapavana ena maduna henunai basinema atoa, bena lau ese una bese davana baina henia, dare bona doe bona dai-hanai gorerena amo, ela bona hari pavapava imana amo baina ha-orea. Iehova na e herevamu. Una dainai, emui peroveta taudia eiava emui mari-abi taudia eiava emui nihi taudia eiava emui rohe taudia eiava emui mea taudia ese bema hamaoromui, bema toma “Babulono pavapavana isiaina basio lao heni”, umui ese basioma kamonai henidia. 10 Badina be idia na emui ai e peroveta koikoimu, bena una dainai umui na emui tano amo ba heabi oho dauhai; lau ese baina lulumui lasi, bena ba mase. 11 A edena bese ta ese aiona na Babulono pavapavana ena maduna henunai baine atoa, bona isiaina baine lao heni, lau ese ena tano korikori ai baina rakatania, bena bae birulaia bona bae noholaia. Iehova na e haevamu.

12 Sedekia, Iuda pavapavana, danu unu na hereva henia toma, nato, Aiomui na Babulono pavapavana ena maduna henunai bavato, ia bona ena bese taudia isiaidia ba lao heni, bena ba mauri. 13 Anina be dahaka oi bona emu bese taudia na dare bona doe bona dai-hanai gorerena amo ba mase, Iehova ese Babulono pavapavana isiaina basine lao heni besena vada e herevalaia heḡereḡerena, a? 14 Hari peroveta taudia, e tomu “Babulono pavapavana isiaina basio lao heni” taudia, na edia hereva basio kamonai; badina be idia ese koikoi herevana e perovetalai henimuimu. 15 Iehova na e tomu, Lau ese asina siaidia, ḡau tamona idia na lau ladagu ai e peroveta koikoimu, una dainai lau ese baina lulumui lasi, bena ba mase, umui bona e peroveta henimuimu taudia danu.

16 Bena lau ese hahelaḡa taudia bona ina bese idoinai na hereva henidia, nato, Iehova ini e gwau tomamu: Emui peroveta taudia na e perovetamu, e tomu “A itaia, Iehova ena dubu kohudia na asi vanahana Babulono amo bae loulai”, to edia hereva basio kamonai, badina be idia ese koikoi herevana e perovetalai henimuimu. 17 Basio kamonai henidia; Babulono pavapavana isiaina ba lao heni, bena ba mauri. Anina be dahaka ina hanua badana na baine vahu? 18 Bema idia na peroveta taudia bona Iehova ena hereva bema idia dekediai, idia ese Iehova Sabaota bema noia, Iehova ena dubu ai bona Iuda pavapavana ena ruma ai bona Ierusalem ai doini mimia kohudia na Babulono basie laohai. 19 Badina be Iehova Sabaota ese au-tubua bona nau bada-hereana bona rerue bona kohu orena ina hanua ai doini mimia ḡaudia, 20 Nebukadnesara, Babulono pavapavana, ese Iekonia, Iuda pavapavana Iehoiakim natuna, bona Iuda bona Ierusalem lohiadia iboudiai, e abidia mauri, Ierusalem amo e laohaidia ela bona Babulono, negana ai se laohai ḡaudia, na ini e herevalaidia tomamu. 21 Iehova Sabaota, Israel Diravana, ese Iehova ena dubu ai bona Iuda pavapavana ena ruma ai bona Ierusalem ai doini mimia kohudia na ini e herevalaidia tomamu: 22 Babulono bae laohaidia, unuseni ai bae mia, ela bona iau ese baina helalolaidia; bena ma baina loulaidia, ina gabu ai ma baina atodia lou. Iehova na e herevamu.

Copyright information for `MEU