Job 13

Matagu ese ina idoinai vada eme itaia,
bona taiagu na vada eme kamonai bona vada eme diba.
Umui dibamui ḡaudia na lau danu dibagu;
umui ese asio hereagumu.
A siahu-idoinai Diravana baina hereva henia na tomu;
na uramu egu gini-kau gabuna na Dirava ida baia hereva-herevalaia.
a umui na koikoi herevadia ai o helao ahumu;
umui iboumui ai na muramura taudia asi namomui.
Asi reḡereḡemui boma noho bema namo,
unuheto aonega taudia bema gwauraimui.
Harihari egu hereva ba kamonai,
udugu bibinadia edia noinoi ba hakala henidia.
Hereva gageva-gagevadia na Dirava bagunai ba gwaurai a?
Koikoi herevadia na ia bagunai ba gwaurai a?
Ia enai ba tao a?
Dirava idurulaina herevadia ba gwaurai a?
Baine tahumui negana ai vada ba namo a?
Ba koia diba, tau ta boma koia na heto, a?
10 Bema haida ediai ba tao hehuni,
ia ese do baine gwau henimui.
11 Ena siahu herea-daena ese basine hagarimui a?
Ia garina basio gari a?
12 Emui aonega hereva lada-isidia na kahu mo;
emui maḡu na raro maḡudia mo.

13 Eremui, lau baina hereva;
bena dahaka egu ai baine kau be herevana.
14 Tau-anigu sibogu baina reḡua,
egu mauri nahuana baina tohoa.
15 A itaia, ia ese baine alagu mase; asi egu helaro dalana;
ḡau tamona, egu kara na maorodia baina gwaurai ia vairanai.
16 Egu hahemauri dalana binai;
Dirava se matauraiamu tauna na ia vairanai basine gini.
17 A hakala namonamo, egu hereva ba kamonai;
baina gwaurai herevadia na taiamui ai bae vareai.
18 A itaia, egu gini-kau herevara vada na heḡaeḡaelaia;
dibagu lau maorogu baine gwaurai.
19 Daika lau ida baia hepapahuahu?
Bema unuheto, lau na asi reḡereḡegu bama noho, bona bama mase.
20 Ḡau rua mo ba henigu,
bena oi vairamu amo basina komu:
21 oi imamu na egu amo bavabia oho dauhai,
bona oi garimu basina gari.
22 Bena ba boiboi, bona lau baina haere;
eiava boma hamaorogu bama hereva, bena ba haere henigu.
23 Egu kara havara bona egu kara dika be hida?
Egu kerere bona egu kara dika ba hadibalaigu.
24 Dahaka dainai oi vairamu o huniamu,
bona inaimu ai o halaogumu?
25 Au rauna, lai ese e odaia ohomu ḡauna, na ba hagaria a?
Eiava rei kakoro na ba hahavaia a?
26 Badina be oi ese lau ihabadelaigu herevadia iditadia o toremu,
bona egu kara dika, eregabegu ai na kara ḡaudia, be doini davadia o henigumu.
27 Aegu o hakahidia taomu,
bona egu dala iboudiai o itadia taomu,
bona aegu imoidia gabudia o gwauraidiamu.
28 Taunimanima na e oremu, e houka-houkamu ḡauna na heto,
eiava e mouka-moukamu dabuana na heto.
Copyright information for `MEU