Jude 1

Lau luda, Iesu Keriso ena hesiai taugu, Iakobo tadina, e abimui hidi taumui, Tamada Dirava ese e lalokau henimuimu bona Iesu Keriso ese e gimamuimu taumui, na tore henimuimu:
Copyright information for `MEU