Leviticus 12

Hahine edia mara taravatuna

Iehova ese Mose e hamaoroa, eto, Israel taudia ba hereva henidia baoto: Hahine ta baine rogorogo, baine mara, mero ta baine abia negana ai, ia na dina hitu do baine taubu, rara e hekaramu negadia ai heḡereḡerena. Dina ihataurahanina ai mero na bae peritomea. Bena hahine na dina toi-ahui toi ma baine taubu, ena rara aru karadia daidiai; unu dina lalodiai ḡau helaḡana ta basine daua toho, bona gabu helaḡana ai basine raka vareai, ela bona ena helaḡa dinadia bae ore. A baine mara, kekeni ta baine abia, ia na baine taubu ela bona pura rua bae ore, rara e hekaramu negadia heḡereḡerena; bona ena rara aru karadia bae kara ela bona dina tauratoi-ahui tauratoi bae ore.

Helaḡa dinadia, mero dainai eiava kekeni dainai, bae ore ai, hahine ese mamoe natuna ta, laḡani tamona ḡauna, baine abia, ena ḡole-oho boubouna, bona pune natuna ta eiava kerea ta baine abia, ena kara-rea boubouna. Unu ḡau ruaosi na hahelaḡa tauna dekena baine mailaidia, hebou kalagana iduarana ai. Bena hahelaḡa tauna ese unu boubou ḡaudia na Iehova vairanai baine atodia, una hahine dainai herohemaino karana baine karaia; bena ena rara aru amo baine ḡoeva. Mara matamata hahinena taravatuna bunai, mero baine abia eiava kekeni baine abia hahinena. A ena moni basinema heḡereḡere mamoe natuna ihoina, ia ese kerea rua eiava pune natuna rua bema abidia, ta ḡole-oho boubouna, ma ta kara-rea boubouna. Bena hahelaḡa tauna ese ia dainai herohemaino karana baine karaia; unu amo hahine na baine ḡoevaḡoeva.

Copyright information for `MEU