Leviticus 15

Taunimanima tau-anidia taravatudia

Iehova ese Mose bona Aaron e hereva henidia, eto, Israel taudia ba hamaorodia, baoto: Tau ta ese enobou gorerena baine davana, ia na baine miro. Ena enobou gorerena taravatuna binai: hura baine aru lasi eiava baine atua ahu, ia na miro. E mahutalaia patana na miro, bona latadiai e helai kau ḡaudia iboudiai na mimiro. Ena mahuta patana ai baine dau kau tauna na ena dabua baine huri, bona ranu ai baine digu, bona baine taubu ela bona dina baine diho. Gorere tauna ena helai ḡauna ai baine helai tauna danu ena dabua baine huri, bona baine digu, bona baine taubu ela bona dina baine diho. Gorere tauna kopina baine daua toho tauna danu ena dabua baine huri, bona baine digu, bona baine taubu ela bona dina baine diho. Gorere tauna ese ḡoeva tauna baine kanudia, una ḡoeva tauna ese ena dabua baine huri, bona baine digu, bona baine taubu ela bona dina baine diho. Hosi doruna ai helai ḡauna na gorere tauna baine helai kau, una ḡau na miro. 10 Gorere tauna henunai e miava ḡauna ta tau ta ese baine daua toho, ia na baine taubu ela bona dina baine diho; bona ḡau unuhetomadia baine abi tauna na ena dabua baine huri bona baine digu, bena baine taubu ela bona dina baine diho. 11 Gorere tauna ese imana ranu ai basine huri, a tau ta baine daua toho, una tau ese ena dabua baine huri, bona baine digu, bona baine taubu ela bona dina baine diho. 12 Gorere tauna ese baine daua toho urona na bae hamakohia, bona baine daua toho dihuna na ranu amo bae huria.

13 Hari mai ena hura-aru tauna hurana bema doko, ia na dina hitu lalodiai baine haheḡoeva: ena dabua baine huri bona baine digu, bena baine ḡoeva. 14 Dina ihataurahanina ai, ia na kerea rua eiava pune natuna rua baine abidia, baine mailaidia Iehova vairanai, hebou kalagana iduarana ai; unuseni ai hahelaḡa tauna baine henia. 15 Bena hahelaḡa tauna ese baine hahelaḡadia, ta kara-dika boubouna ai bainela, ma ta ḡole-oho boubouna ai bainela; unu amo hahelaḡa tauna ese ia bagunai herohemaino karana baine karaia, Iehova vairanai, ena hura-aru dainai.

16 Tau ta vesina bema aru, ia na ranu ai baine digu, tauna idoinai baine huria, bona baine taubu ela bona dina baine diho. 17 Vesi na dabua ai eiava kopi amo e kara dabuadia ai bema aru, unu dabua iboudiai eiava unu kopi iboudiai na bae huri, bona bae taubu ela bona dina baine diho. 18 Tau ta ese hahine ta ida bae eno bou, bena vesina baine aru, raruosi vada bae digu, bona bae taubu ela bona dina baine diho.

19 Hahine ta rara baine karaia, ena nega korikori ai, ia be dina hitu baine miro; bona ta ese baine daua toho, ia danu baine taubu ela bona dina baine diho. 20 Ena miro dinadia ai baine hekurelai ḡaudia iboudiai na bae helaḡa, bona baine helailai ḡaudia iboudiai danu bae helaḡa. 21 Ena mahuta patana ai baine dau kau tauna na ena dabua baine huri, bona baine digu, bona baine taubu ela bona dina baine diho. 22 Ena helai ḡauna ai baine dau kau tauna danu ena dabua baine huri, bona baine digu, bona baine taubu ela bona dina baine diho. 23 Ena mahuta ḡauna ta eiava ena helai ḡauna ta latadiai tau ta ese bema daua toho, una tau baine taubu ela bona dina baine diho. 24 Tau ta ia ida bae eno bou, bena ia mirona ai baine miro, ia na baine taubu dina hitu, bona baine mahutalai patadia iboudiai bae miro.

25 Hahine ta ena rara kara dinadia bema hoho, dia ena rara kara negana korikori ai, eiava ena nega korikori ai to baine daudau herea, ia na baine taubu ela bona una rara-kara baine doko, ena rara kara dinadia iboudiai heḡereḡerena ai, ia na baine taubu. 26 Baine mahutalai patadia iboudiai bae miro ena;l rara kara a adia korikoridia ai heḡereḡerena; bona baine helailai ḡaudia iboudiai danu bae miro, ena rara kara negana ai heḡereḡerena. 27 Unu ḡau baine daudia toho tauna danu baine miro; ena dabua baine huri, bona baine digu, bona baine taubu ela bona dina baine diho. 28 A ena rara kara bema doko, ia na dina hitu baine duahidia, bena baine ḡoeva. 29 Bena dina ihataurahanina ai, ia ese kerea rua eiava pune natuna rua baine abidia, hahelaḡa tauna dekena baine mailaidia, hebou kalagana iduarana ai. 30 Bena hahelaḡa tauna ese baine hahelaḡadia, ta kara dika boubouna ai bainela, ma ta ḡole-oho boubouna ai bainela. Unu amo hahelaḡa tauna ese ia bagunai herohemaino karana baine karaia, Iehova vairanai, ena rara kara dainai.

31 Iniheto amo umui ese Israel taudia na edia miro amo ba haḡoevadia, lauegu dubu helaḡana, bogaragidiai e miamu dubuna, bae hamiroa, bena edia miro ai bae mase na garina. 32 Taravatu bunu: hura-aru tauna taravatuna,bona vesi-aru amo e miromu tauna taravatuna, 33 bona rara-kara hahinena taravatuna; kara miro taudia bona hahinedia taravatuna; bona hahine mai mirona ida e eno bou tauna taravatuna.

Copyright information for `MEU