Leviticus 3

Herohemaino Boubouna

Tau ta ese herohemaino boubouna baine mailaia, bema boromakau maruanena eiava hahinena, ia na asi bebeka-bebekana ḡauna baine mailaia Iehova vairanai. Ia ese imana na ena boubou ḡauna kwarana ai baine atoa kau, bena baine alaia mase, hebou kalagana iduarana ai. Bena Aaron natuna, hahelaḡa taudia, ese rarana bae abia, ihaboulaina patana latanai bona badinai bae nevaria heḡeḡe. Herohemaino boubouna, lahi ese baine ḡolea oho ḡauna, baine heni negana ai, Iehova baine henia ḡaudia bini: boga bona bogarau urubina, bona nadinadi ruaosi mai digaradia, bona demodo bona ase digarana. Ia ese baine abidia; bena Aaron natuna ese ihaboulaina patana lahina latanai ḡole-oho boubouna ḡauna ida bae gabudia. Ia na ḡole-oho boubouna, bonana namo ḡauna Iehova ena.

Herohemaino boubouna baine mailaia, Iehova ena, bema mamoe eiava nani, ia na maruane eiava hahine asi bebeka-bebekana baine mailaia. Bema mamoe natuna baine heni, ena boubou, ia ese Iehova vairanai baine atoa, imana na ena boubou ḡauna kwarana ai baine atoa kau, bena hebou kalagana vairanai baine alaia mase. Bena Aaron natuna ese rarana bae abia, ihaboulaina patana latanai bona badinai bae nevaria heḡeḡe. Ina herohemaino boubouna amo, lahi ese baine ḡolea oho ḡaudia, Iehova ena, baine abi ḡaudia bini: iuna mai digarana idoinai ida ela bona doru turiana, bona boga bona bogarau urubina, 10 bona nadinadi ruaosi mai digaradia, bona demodo bona ase digarana. 11 Hahelaḡa tauna ese baine gabua, ihaboulaina patana latanai: ia na boubou anianina, ḡole-oho boubouna, Iehova ena.

12 Bema nani baine heni, ena boubou, ia ese Iehova vairanai baine atoa, 13 imana na ena boubou ḡauna kwarana ai baine atoa kau, hebou kalagana vairanai baine alaia mase. Bena Aaron natuna ese rarana bae abia, ihaboulaina patana latanai bona badinai bae nevaria heḡeḡe. 14 Ena boubou ḡauna amo, lahi ese baine ḡole oho ḡaudia, Iehova ena, baine abi, ḡaudia bini: boga bona bogarau urubina, 15 bona nadinadi ruaosi mai digaradia ida, bona demodo bona ase digarana. 16 Hahelaḡa tauna ese baine gabua, ihaboulaina patana latanai; ia na boubou anianina, ḡole-oho boubouna, bonana namo ḡauna. Digara idoinai na Iehova ena. 17 Mia-hanaihanai taravatuna binai, emui uru iboudiai bona emui noho gabudia idoidiai lalodiai: digara bona rara basio ani.

Copyright information for `MEU