Leviticus 5

Kara dika bouboudia

Tau ta ese e itaia ḡauna eiava mai dibana ḡauna bema herevalaia diba hahemaoro gabuna ai, to basine herevalaia, ia na baine kerere. Eiava tau ta baine taubu, ḡau mirona ta, e mase ḡauna tau-anina, uda boromana eiava heubu ḡauna eiava tano ai e raumu ḡauna, basine itaia haraḡa bena enai baine dau kau, ia na baine kerere. Eiava taunimanima edia miro ḡauna ta ai baine dau kau, to asi dibana; gabeamo lalona baine parara negana ai na baine kerere. Eiava tau ta baine gwau hamata kava, baineto kara dikana ta eiava kara namona ta baine karaia, se laloa namonamo dainai; gabeai lalona baine parara ia na basine karaia diba, ia na baine kerere. Unu baine kerere toma tauna ese ena kerere baine gwauraia hedinarai; bona ena kerere boubouna baine mailaia Iehova dekenai, mamoe natuna hahinena ta eiava nani natuna hahinena ta ena seri amo, ena kara-dika boubouna. Bena hahelaḡa tauna ese ia bagunai herohemaino karana baine karaia, ena dika iabi-ohona.

Imana bema tuna dainai mamoe natuna basinema mailaia diba, ia ese kerea rua eiava pune natuna rua baine mailaidia, ta kara-dika boubouna, ma ta ḡole-oho boubouna, Iehova ena. Ia ese hahelaḡa tauna dekena baine mailaidia. Bena hahelaḡa tauna ese kara-dika boubouna ḡauna baine abia guna, aiona baine moḡea, a basine ivaia parara. Rarana na ihaboulaina patana harana baine nevarilaia, bena rara orena na ihaboulaina patana badinai baine bubua nege: una na kara-dika boubouna. 10 Bena manu iharuanana ḡole-oho boubouna ai bainela, taravatu heḡereḡerena. Unu amo hahelaḡa tauna ese ia bagunai herohemaino karana baine karaia, bena ena dika baine hegwau tao.

11 Imana bema tuna dainai, kerea rua eiava pune natuna rua basinema mailaidia diba, ia ese flaoa namo-hereana efa
“Efa” be Heberu taudia edia hahetoho ḡauna ta; anina be 18 litres sisivana.
ta baine karoaia, karoa gwauta, bena karoa ta baine mailaia, ena kara-dika boubouna. Dehoro basine seialatanai, bona muramura mai bonana na latanai basine atoa kau.
12 Ia ese hahelaḡa tauna dekena baine mailaia; bena hahelaḡa tauna ese una flaoa kahana na imana ai baine abia, helalo toana, ihaboulaina patana ai baine gabua, Iehova ena ḡole-oho bouboudia ida; una na kara-dika boubouna. 13 Unu amo hahelaḡa tauna ese ia bagunai herohemaino karana baine karaia, bena ena dika baine hegwau tao. A flaoa orena na hahelaḡa tauna ena, flaoa bouboudia haida heḡereḡeredia.

14 Bena Iehova ese Mose ma e hamaoroa, eto, 15 Tau ta baine koikoi, Iehova ena helaḡa ḡaudia iḡaukaralaidia baine hakerere, ia ese ena kara-dika boubouna baine mailaia, Iehova dekenai: mamoe maruanena asi bebeka-bebekana ta ena seri ai baine abia. Davana danu oi ese ba haeroa,silver sekeledia ai, gabu helaḡana enasilver sekeledia heḡereḡeredia: una na kara-dika boubouna. 16 Ḡaukara helaḡadia e hakerere davana danu baine heni, bona davana korikori latanai heato-kau ḡauna danu baine atoa kau; davana bema karoaia karoa ima, bena karoa ta heḡereḡerena ai heato-kau ḡauna unu baine atoa kau toma, hahelaḡa tauna baine henia. Bena hahelaḡa tauna ese ia bagunai herohemaino karana baine karaia, kara-dika mamoena amo; bena ena dika baine hegwau tao.

17 Tau ta baine kara dika, Iehova ena taravatu baine tata utu, ena be asi dibana, to ia na mai ena kerere, bona ena kara dika davana baine heni. 18 Ia ese mamoe maruanena asi bebeka-bebekana ta ena seri ai baine abia, baine mailaia hahelaḡa tauna dekenai; davana danu oi ese ba haeroa, ena kara-dika boubouna ai bainela. Unu amo hahelaḡa tauna ese kara dika taunaena kara dika bagunai herohemaino karana baine karaia; bena ena dika baine hegwau tao. 19 Ina na kara-dika boubouna; ia na Iehova vairanai vada e kara dika.

Copyright information for `MEU