Numbers 19

Miro taudia ihaḡoevadia

Iehova ese Mose bona Aaron e hamaorodia, eto, Iehova ena haheḡani ta binai. Israel taudia ba hamaorodia, idia ese boromakau hahinena kakakakana ta, asi bebeka-bebekana, maduna ta paḡana ai do asie atoa kau ḡauna, bae mailaia dekemui ai. Hahelaḡa tauna Eleasara ba henia; ia ese baine laohaia taruha murimurinai, bena tau ta ese ia vairanai baine alaia mase. Bena hahelaḡa tauna Eleasara ese una boromakau rarana taina baine abia, nega hahitu imana kwakikwakina amo baine daveraia, hebou kalagana vairanai. A boromakau tau-anina na ia vairanai bae haḡolea oho, kopina bona hidiona bona rarana bona taḡena. Bena hahelaḡa tauna ese sida audia bona muramura avana bona dabua kakakakana na boromakau e ḡolea ohomu lahina ai baine tahodia kau. Bena hahelaḡa tauna ese ena dabua baine huri bona baine digu, bena taruha lalonai ma baine raka vareai, bona baine taubu ela bona dina baine diho. Boromakau e haḡolea oho tauna danu ena dabua baine huri bona baine digu, bona baine taubu ela bona dina baine diho. Bena asi mirona tauna ta ese boromakau kahuna baine haboua, taruha murimurinai baine atoa, gabu ḡoevaḡoevana ta ai. Una kahu be baine mia, Israel oreana taudia edia. Idia ese ranu ai bae buloa, kara dika ihuri-ohona ḡauna. Ina na kara dikaboubouna ta. 10 A hari boromakau kahuna e habouamu tauna ese ena dabua baine huri, bona baine taubu ela bona dina baine diho. Ina taravatu baine mia hanaihanai, Israel taudia latadiai bona bogaragidiai e noho hedoamu taudia latadiai.

11 Ta ese mase tauna baine daua toho, ia na baine taubu ela bona dina hitu bae ore. 12 Dina ihatoina ai bona dina ihahituna ai ranu ai baine digu, unu amo baine ḡoeva. A dina ihatoina ai bona dina ihahituna ai basine digu, ia na basine ḡoeva. 13 Ta ese mase tauna tau-anina bainedaua toho bona basine haheḡoeva, ia ese Iehova ena dubu baine hamiroa: Israel amo bae negea daure. Kara dika ihuri-ohona ranuna asie dairilaia dainai ia na miro; mirona na dounu mia enai.

14 Tau ta ena kalaga ai baine mase taravatuna binai: una kalaga ai bae raka vareai bona una kalaga ai e nohomu taudia na bae taubu, ela bona dina hitu bae ore. 15 Bona hodu, uro, nau asi ikaruhidia danu bae miro. 16 Ta ese taruha murimurinai dare amo e alaia mase tauna, eiava e mase kava tauna, eiava tau ta turiana, baine daua toho, eiava gara ai baine dau kau, ia na baine taubu ela bona dina hitu bae ore. 17 Bena taubu taudia ese hari kara-dika iabi-ohona boubouna kahuna taina bae abia, sinavai ranuna ida bae buloa dihu ta ai. 18 Bena asi mirona tauna ta ese muramura avana baine abia, una ranu ai baine urua diho; bena kalaga, bona kalaga kohuna idoinai, bona kalaga taudia, bona turia e daua toho tauna, bona dare amo e alaia mase tauna e daua toho tauna, bona e mase kava tauna e daua toho tauna, bona gara ai e dau kau tauna, baine nevaridia. 19 Asi taubuna tauna ese mai taubuna tauna baine nevaria, dina ihatoina ai bona dina ihahituna ai. Bena dina ihahituna ai ia na sibona baine haheḡoeva: ia na ena dabua baine huri bona baine digu, bena dina baine diho ai ia na baine ḡoeva. 20 A taubu tauna na unu basinema haheḡoeva toma, ia na hebou bogaragina amo bae negea daure, badina be ia ese Iehova ena gabu helaḡana vada e hamiroa; miro ihuri-ohona ranuna amo asie nevaria dainai ia na taubu.

21 Edia taravatu bunai ela bona hanaihanai: kara dika ihuri-ohona ranuna baine nevarilaia tauna ese ena dabua baine huri; bona kara dika iabi-ohona ranuna ai baine dau kau tauna na baine taubu ela bona dina baine diho. 22 Taubu tauna ese baine daua toho ḡauna na baine miro; bona una ḡau ma baine daua toho tauna danu baine taubu ela bona dina baine diho.

Copyright information for `MEU