Numbers 2

Israel edia Taruha

Iehova ese Mose bona Aaron e haḡanidia, eto, Israel taudia na iduhu ta ta ai edia taruha bae hagini, edia iduhu pepedia badibadidiai; taruha iboudiai na hebou kalagana bae vaira henia bona bae ḡeḡea ahu.

Mairiveina ai, dina e daemu kahana ai, Iuda taudia bae taruha, edia iduhu pepena badibadinai. Ikwaradia tauna na Nason Aminadab; bona ena tuari taudia iboudiai na 74,600. Ia badibadinai Isakara taudia bae taruha. Ikwaradia tauna na Netanele Suara; bona ena tuari taudia iboudiai na 54,400. Ma ia badibadinai na Sebulun taudia bae taruha. Ikwaradia tauna na Eliab Helon; bona ena tuari taudia iboudiai na 57,400. Taunabunai Iuda oreana ena tuari taudia ibouboudiai na 186,400. Laolao negadia ai, idia na bae raka lasi guna.

10 Diho kahana Ruben taudia edia pepe bae hadaia bona bae taruha. Ikwaradia tauna na Elisuru Sedeuru; 11 bona ena tuari taudia iboudiai na 46,500. 12 Ia badibadinai Simeon taudia bae taruha. Ikwaradia tauna na Selumiele Surisadai; 13 bona ena tuari taudia iboudiai na 59,300. 14 Ma ia badibadinai Gad taudia bae taruha. Ikwaradia tauna na Eliasaf Reuele; 15 bona ena tuari taudia iboudiai na 45,650. 16 Taunabunai, Ruben oreana ena tuari taudia ibouboudiai na 151,450. Idia na raka lasi oreana iharuana

17 Idia muridiai Levi taudia ese hebou kalagana bae huaia lasi, edia taruha kalagadia ida; tuari oreadia bogaragidiai bae huaia lao. Iboudiai edia taruha ta ta ai bae raka lasi, orea ta ta ena pepe ena pepe muridiai.

18 Lahara kahana Efraim taudia edia pepe bae hadaia. Ikwaradia tauna na Elisama Amihud; 19 bona ena tuari taudia iboudiai na 40,500. 20 Ia badibadinai Manase taudia bae taruha. Ikwaradia tauna na Gamaliel Pedasuru; 21 bona ena tuari taudia iboudiai na 32,200. 22 Ma ia badibadinai Beniamina taudia bae taruha. Ikwaradia tauna na Abidan Gideoni; 23 bona ena tuari taudia iboudiai na 35,400. 24 Taunabunai, Efraim oreana ena tuari taudia ibouboudiai na 108,100. Idia na raka lasi oreana ihatoina.

25 Mirigini kahana Dan taudia edia pepe bae hadaia. Ikwaradia tauna na Ahiesere Amisadai; 26 bona ena tuari taudia iboudiai na 62,700. 27 Ia badibadinai Asere taudia bae taruha. Ikwaradia tauna na Pagiele Okran; 28 bona ena tuari taudia iboudiai na 41,500. 29 Ma ia badibadinai Napatali taudia bae taruha. Ikwaradia tauna na Ahira Enan; 30 bona ena tuari taudia iboudiai na 53,400. 31 Taunabunai, Dan oreana ena tuari taudia ibouboudiai na 157,600. Idia na raka lasi oreana gini gabena; edia iduhu ta ta ai bae raka lasi.

32 Israel taudia edia iduhu ta ta ai e duahidia bini. Tuari taudia, edia iduhu ta ta amo e duahidia, ibouboudiai na 603,550. 33 A Iehova ese Mose e haḡania heḡereḡerena, Levi taudia na Israel taudia ida asie duahidia hebou.

34 Israel taudia na unu e kara toma. Iehova ese Mose e haḡania heḡereḡerena, idia ese edia pepe ta ta badibadidiai e taruha, bona edia orea ta ta ai bona edia iduhu ta ta ai edia taruha amo e raka lasi.

Copyright information for `MEU