Numbers 7

Israel iduhudia edia herahia

Mose ese dubu e haginia vaitani dinana ai, ia ese dubu mai kohuna idoinai dehoro amo e horodia bona e hahelaḡadia; ihaboulaina patana danu mai kohuna idoinai dehoro amo e horodia bona e hahelaḡadia. Una dina ai danu Israel lohiadia, iduhu ikwaradia taudia, e duahidia taudia iboudiai biagudia, ese edia herahia ḡaudia e mailaidia, Iehova vairanai e atodia. Ḡaudia be rerue mai rumarumadia tauratoi bona boromakau mamaruanedia dia gwauta rua: lohia rarua rarua amo rerue ta ta, bona lohia ta ta amo boromakau mamaruanena ta ta; idia ese dubu vairanai e hahelaḡadia.

Bena Iehova ese Mose e hamaoroa, eto, Edia herahia ḡaudia bavabi, hebou kalagana ena ḡaukara ḡaudia ai baela. Levi taudia ba henidia, ta ta ena ḡaukara ena ḡaukara heḡereḡeredia. Taunabunai, Mose ese rerue bona boromakau e abidia, Levi taudia e henidia. Rerue rua bona boromakau mamaruanedia hani Gereson natuna e henidia, edia ḡaukara heḡereḡerena; ma rerue hani bona boromakau mamaruanedia taurahani Merari natuna e henidia, edia ḡaukara heḡereḡerena: unu ḡaukara be Itamara, hahelaḡa tauna Aaron natuna, ese e biagudia. A Kohat natuna be ḡau ta se henidia, badina be edia ḡaukara be dubu kohudia helaḡadia paḡadia ai bae hua.

10 Hari lohia taudia ese danu edia herahia ḡaudia haida ma e mailaidia, ihaboulaina patana ihahelaḡana totona ihaboulaina patana dehoro amo e horoa dinana ai. Unu herahia na ihaboulaina patana vairanai e atodia diho. 11 Bena Iehova ese Mose e hamaoroa, eto, Dina ta ta ai lohia ta ta ena herahia ena herahia bae hahelaḡadia, unu amo ihaboulaina patana baine helaḡa.

12 Dina gini-gunana ai Nason Aminadab, Iuda iduhuna tauna, ese ena herahia e hahelaḡaia. 13 Ena herahia ḡaudia bini:silver merekina ta, metauna na sekele sinahu-ta toi-ahui, bonasilver kibokibona ta, metauna na sekelehitu-ahui, gabu helaḡana ena sekele heḡereḡerena; unu ḡau ruaosi na flaoa namo-hereana, dehoro ida e buloa ḡauna, vada e honu, flaoa boubouna; 14 bonagold nauna ta, metauna na sekele gwauta, muramura mai bonadia vada e honu; 15 bona boromakau natuna maruanena ta; bona mamoe maruanena ta; bona mamoe natuna maruanena ta, laḡani, tamona ḡauna, ia na ḡole-oho boubouna; 16 bona nani maruanena ta, kara-dika iabi-ohona boubouna; 17 bona boromakau mamaruanedia rua, bona mamoe mamaruanedia ima, bona nani mamaruanedia ima, bona mamoe natudia mamaruanedia ima laḡani tamona ḡaudia, unu iboudiai be herohemaino boubouna. Nason Aminadab ena herahia bunu.

18 Dina iharuana ai Netanele Suara, Isakara Iohiana, ese ena herahia e hahelaḡaia. 19 Ena herahia ḡaudia bini:silver merekina ta, metauna na sekele sinahu-ta toi-ahui, bonasilver kibokibona ta, metauna na sekele hitu-ahui, gabu helaḡana ena sekele heḡereḡerena: unu ḡau ruaosi na flaoa namo-hereana, dehoro ida e buloa ḡauna, vada e honu, flaoa boubouna; 20 bonagold nauna ta, metauna na sekele gwauta, muramura mai bonadia vada e honu; 21 bona boromakau natuna maruanena ta; bona mamoe maruanena ta; bona mamoe natuna maruanena ta, laḡani tamona ḡauna, ia na- ḡole-oho boubouna; 22 bona nani maruanena ta, kara-dika iabi-ohona boubouna; 23 bona boromakau mamaruanedia rua, bona mamoe mamaruanedia ima, bona nani mamaruanedia ima, bona mamoe natudia mamaruanedia ima, laḡani tamona ḡaudia, unu iboudiai be herohemaino boubouna. Netanele Suara ena herahia bunu.

24 Dina ihatoina ai Eliab Helon, Sebulun lohiana, 25 ena herahia ḡaudia bini:silver merekina ta, metauna na sekele sinahu-ta toi-ahui, bonasilver kibokibona ta, metauna na sekele hitu-ahui, gabu helaḡana ena sekele heḡereḡerena; unu ḡau ruaosi na flaoa namo-hereana, dehoro ida e buloaḡauna, vada e honu, flaoa boubouna; 26 bonagold nauna ta, metauna na sekele gwauta, muramura mai bonadia vada e honu; 27 bona boromakau natuna naruanena ta; bona mamoe maruanena ta; bona mamoe natuna maruanena ta, laḡani tamona ḡauna, ia na ḡole-oho boubouna; 28 bonanani maruanena ta, kara-dika iabi-ohona boubouna; 29 bona boromakau mamaruanedia rua, bona mamoe maruanena ima, bona nani mamaruanedia ima, bona mamoe natudia mamaruanedia; ima, laḡani tamona ḡaudia, unu iboudiai be herohemaino boubouna. Eliab Helon ena herahia bunu.

30 Dina ihahanina ai Elisuru Sedeuru, Ruben lohiana, 31 ena herahia ḡaudia bini:silver merekina ta, metauna na sekele sinahu-ta toi-ahui, bonasilver kibokibona ta, metauna na sekele hitu-ahui, gabu helaḡana ena sekele heḡereḡerena; unu ḡau ruaosi na flaoa namo-hereana, dehoro ida e buloaḡauna, vada e honu, flaoa boubouna; 32 bonagold nauna ta, metauna na sekele gwauta, muramura mai bonadia vada e honu; 33 bona boromakau natuna maruanena ta; bona mamoe maruanena ta; bona mamoe natuna maruanena ta, laḡani tamona ḡauna, ia na ḡole-oho boubouna; 34 bonanani maruanena ta, kara-dika iabi-ohona boubouna; 35 bona boromakau mamaruanedia rua, bona mamoe mamaruanedia ima, bona nani mamaruanedia ima, bona mamoe natudia mamaruanedia ima, laḡani tamona ḡaudia, unu iboudiai be herohemaino boubouna. Elisuru Sedeuru ena herahia bunu.

36 Dina iha-imana ai Selumiele Surisadai, Simeon lohiana, 37 ena herahiaḡaudia bini:silver merekina ta, metauna na sekele sinahu-ta toi-ahui, bonasilver kibokibona ta, metauna na sekele hitu-ahui, gabu helaḡana ena sekele heḡereḡerena; unu ḡau ruaosi na flaoa namo-hereana, dehoro ida e buloaḡauna, vada e honu, flaoa boubouna; 38 bonagold nauna ta, metauna na sekele gwauta, muramura mai bonadia vada e honu; 39 bona boromakau natuna maruanena ta; bona mamoe maruanena ta; bona mamoe natuna maruanena ta, laḡani tamona ḡauna, ia na ḡole-oho boubouna; 40 bonanani maruanena ta, kara-dika iabi-ohona boubouna; 41 bona boromakau mamaruanedia rua, bona mamoe mamaruanedia ima, bona nani mamaruanedia ima, bona mamoe natudia mamaruanedia ima, laḡani tamona ḡaudia, unu iboudiai be herohemaino boubouna. Selumiele Surisadai ena herahia bunu.

42 Dina ihatauratoina ai Eliasaf Reuele, Gad lohiana, 43 ena herahia ḡaudia bini:silver merekina ta, metauna na sekele sinahu-ta toi-ahui, bonasilver kibokibona ta, metauna na sekele hitu-ahui, gabu helaḡana ena sekele heḡereḡerena; unu ḡau ruaosi na flaoa namo-hereana, dehoro ida e buloaḡauna, vada e honu, flaoa boubouna; 44 bonagold nauna ta, metauna na sekele gwauta, muramura mai bonadia vada e honu; 45 bona boromakau natuna maruanena ta; bona mamoe maruanena ta; bona mamoe natuna maruanena ta, laḡani tamona ḡauna, ia na ḡole-oho boubouna; 46 bonanani maruanena ta, kara-dika iabi-ohona boubouna; 47 bona boromakau mamaruanedia rua, bona mamoe mamaruanedia ima, bona nani mamaruanedia ima, bona mamoe natudia mamaruanedia ima, laḡani tamona ḡaudia, unu iboudiai be herohemaino boubouna. Eliasaf Reuele ena herahia bunu.

48 Dina ihahituna ai Elisama Amihud, Efraim lohiana, 49 ena herahia ḡaudia bini:silver merekina ta, metauna na sekele sinahu-ta toi-ahui, bonasilver kibokibona ta, metauna na sekele hitu-ahui, gabu helaḡana ena sekele heḡereḡerena; unu ḡau ruaosi na flaoa namo-hereana, dehoro ida e buloaḡauna, vada e honu, flaoa boubouna; 50 bonagold nauna ta, metauna na sekele gwauta, muramura mai bonadia vada e honu; 51 bona boromakau natuna maruanena ta; bona mamoe maruanena ta; bona mamoe natuna maruanena ta, laḡani tamona ḡauna, ia na ḡole-oho boubouna; 52 bonanani maruanena ta, kara-dika iabi-ohona boubouna; 53 bona boromakau mamaruanedia rua bona mamoe maruanena ima, bona nani mamaruanedia ima, bona mamoe natudia mamaruanedia ima, laḡani tamona ḡaudia, unu iboudiai be herohemaino boubouna. Elisama Amihud ena herahia bunu.

54 Dina ihataurahanina ai Gamaliel; Pedasuru, Manase lohiana, 55 ena herahia ḡaudia bini:silver merekina ta, metauna na sekele sinahu-ta toi-ahui,bonasilver kibokibona ta, metauna na sekele hitu-ahui, gabu helaḡanaena sekele heḡereḡerena; unu ḡau ruaosi na flaoa namo-hereana, dehoro idae buloa ḡauna, vada e honu, flaoa boubouna; 56 bonagold nauna ta, metauna na sekele gwauta, muramura mai bonadia vada e honu; 57 bona boromakau natuna maruanena ta; bona mamoe maruanena ta; bona mamoe natuna maruanena ta, laḡani tamona ḡauna, ia na ḡole-oho boubouna; 58 bona nani maruanena ta, karadika, dika iabi-ohona boubouna; 59 bona boromakau mamaruanedia rua, bona mamoe mamaruanedia ima, bona nani mamaruanedia ima, bona mamoe natudia mamaruanedia ima, laḡani tamona ḡaudia, unu iboudiai be herohemaino boubouna. Gamaliel Pedasuru ena herahia bunu.

60 Dina ihataurahani-tana ai Abidan Gideoni, Beniamina lohiana, 61 enaherahia ḡaudia bini:silver merekina ta, metauna na sekele sinahu-ta toi-ahui,bonasilver kibokibona ta, metauna na sekele hitu-ahui, gabu helaḡana ena sekele heḡereḡerena; unu ḡau ruaosi na flaoa namo-hereana, dehoro idae buloa ḡauna, vada e honu, flaoa boubouna; 62 bonagold nauna ta, metauna na sekele gwauta, muramura mai bonadia vada e honu; 63 bona boromakau natuna maruanena ta, bona mamoe maruanena ta; bona mamoe natuna maruanena ta, laḡani tamona ḡauna, ia na ḡole-oho boubouna; 64 bona nani maruanena ta, kara-dika iabi-ohona boubouna; 65 bona boromakau mamaruanedia rua, bona mamoe mamaruanedia ima, bona nani mamaruanedia ima, bona mamoe natudia mamaruanedia ima, laḡani tamona ḡaudia, unu iboudiai be herohemaino boubouna. Abidan Gideoni ena herahia bunu.

66 Dina ihagwautana ai Ahiesere Amisadai, Dan lohiana, 67 ena herahia ḡaudia bini:silver merekina ta, metauna na sekele sinahu-ta toi-ahui, bonasilver kibokibona ta, metauna na sekele hitu-ahui, gabu helaḡana ena sekele heḡereḡerena; unu ḡau ruaosi na flaoa namo-hereana, dehoro ida e buloaḡauna, vada e honu, flaoa boubouna; 68 bonagold nauna ta, metauna na sekele gwauta, muramura mai bonadia vada e honu; 69 bona boromakau natuna maruanena ta; bona mamoe maruanena ta; bona mamoe natuna maruanena ta, laḡani tamona ḡauna, ia na ḡole-oho boubouna; 70 bonanani maruanena ta, kara-dika iabi-ohona boubouna; 71 bona boromakau mamaruanedia; rua, bona mamoe mamaruanedia ima, bona nani mamaruanedia ima, bona mamoe natudia mamaruanedia ima, laḡani tamona ḡaudia, unu iboudiai be herohemaino boubouna. Ahiesere Amisadai ena herahia bunu.

72 Dina ihagwauta-tana ai Pagiele Okran, Asere lohiana, 73 ena herahia ḡaudia bini:silver merekina ta, metauna na sekele sinahu-ta toi-ahui, bonasilver kibokibona ta, metauna na sekele hitu-ahui, gabu helaḡana ena sekele heḡereḡerena; unu ḡau ruaosi na flaoa namo-hereana, dehoro ida e buloaḡauna, vada e honu, flaoa boubouna; 74 bonagold nauna ta, metauna na sekele gwauta, muramura mai bonadia vada e honu; 75 bona boromakau natuna maruanena ta; bona mamoe maruanena ta; bona mamoe natuna maruanena ta, laḡani tamona ḡauna, ia na ḡole-oho boubouna; 76 bonanani maruanena ta, kara-dika iabi-ohona boubouna; 77 bona boromakau mamaruanedia rua, bona mamoe mamaruanedia ima, bona nani mamaruanedia ima, bona mamoe natudia mamaruanedia ima, laḡani tamona ḡaudia, unu iboudiai be herohemaino boubouna. Pagiele Okran ena herahia bunu.

78 Dina ihagwauta-ruana ai Ahira Enan, Napatali lohiana, 79 ena herahiaḡaudia bini:silver merekina ta, metauna na sekele sinahu-ta toi-ahui, bonasilver kibokibona ta, metauna na sekele hitu-ahui, gabu helaḡana ena sekele heḡereḡerena; unu ḡau ruaosi na flaoa namo-hereana, dehoro ida e buloaḡauna, vada e honu, flaoa boubouna; 80 bonagold nauna ta, metauna na sekele gwauta, muramura mai bonadia vada e honu; 81 bona boromakau natuna maruanena ta; bona mamoe maruanena ta; bona mamoe natuna maruanena ta, laḡani tamona ḡauna, ia na ḡole-oho boubouna; 82 bonanani maruanena ta, kara-dika iabi-ohona boubouna; 83 bona boromakau mamaruanedia rua, bona mamoe mamaruanedia ima, bona nani mamaruanedia ima, bona mamoe natudia mamaruanedia ima, laḡani tamona ḡaudia, unu iboudiai be herohemaino boubouna. Ahira Enan ena herahia bunu.

84 Israel lohiadia na ihaboulaina patana ihahelaḡana herahiadia e heni, dehoro amo e horoa dinana ai, ḡaudia bini:silver merekidia gwauta-rua;silver kibokibodia gwauta-rua;gold naudia gwauta-rua. 85 Silver merekidiata ta ena metau ena metau be sekele sinahu-ta toi-ahui; bonasilver kibokibodiata ta ena metau ena metau be sekele hitu-ahui.Silver ḡaudia iboudiai ediametau idoinai be sekele daha-rua sinahu-hani, gabu helaḡana ena sekele
bona siri haida ai: “Sekele” na Heberu taudia edia hahetoho ḡauna ta. Sekele ta anina be 16 grams sisivana.
heḡereḡerena.
86 Harigold naudia gwauta-ruaosi, muramura mai bonadiae honu ḡaudia, ta ta ena metau ena metau be sekele gwauta, gabu helaḡana ena sekele heḡereḡerena;gold ḡaudia iboudiai edia metau idoinai be sekele sinahu-ta ruahui.

87 Boromakau mamaruanedia, ḡole-oho boubouna ḡaudia, iboudiai begwauta-rua; mamoe mamaruanedia danu gwauta-rua, bona mamoe natudia mamaruanedia, laḡani tamona ḡaudia, be gwauta-rua, mai flaoa bouboudiaida e heni. Nani mamaruanedia, kara-dika iabi-ohona bouboudia ḡaudia,na gwauta-rua danu. 88 Boromakau mamaruanedia, herohemaino bouboudia ḡaudia, na ruahui hani; mamoe mamaruanedia na tauratoi-ahui; nani mamaruanedia na tauratoi-ahui; mamoe natudia mamarua nedia, laḡani tamonaḡaudia, danu tauratoi-ahui. Ihaboulaina patana ihahelaḡana herahiadia bunu, dehoro amo e horoa dinana ai e heni.

89 Mose na hebou kalagana lalonai e raka vareai, Iehova ida bae herevahereva eto. Una negana ai Iehova gadona e kamonai, taravatu mauana ikaruhina daena amo bona kerubi ruaosi padadia amo ema, e hereva henia.

Copyright information for `MEU