Proverbs 11

Metau ihahetohona e hakoikoiamu ḡauna na ḡau dika-hereana Iehova enai,
a hahetoho aurina mai momokanina na ia ese e moalelaiamu.
Hekokoroku e kaumu negana ai, hemarai danu e kaumu,
aonega na manau taudia ediai.
Kara maoromaoro taudia na edia lalo-maoromaoro ese ehakaudiamu,
a kara heḡuiheḡui taudia na edia lalo-gagevagageva ese e habuadia tarimu
Badu dinana ai taḡa na asi hahenamona,
a kara maoromaoro ese mase amo e hahemaurimu.
Asi ena kerere tauna na ena kara maoromaoro ese ena dala e hamaoromaoroamu,
a kara dika tauna na sibona ena dika ese e hahekwakwanaiamu.
Kara maoromaoro taudia na edia kara maoromaoro ese e hamauridiamu,
a kara heḡuihegui taudia na edia ura dikadia ese e dabaidia taomu.
Kara dika tauna e masemu negana ai, ena helaro danu e masemu,
bona Dirava asie matauraiamu taudia na edia helaro ai e baiamu.
Kara maoromaoro tauna na ena hekwakwanai amo e roho maurimu,
bena ia gabuna ai kara dika tauna na hekwakwanai lalonai e vareaimu.
Dirava se matauraiamu tauna ese ia uduna amo ia dekena tauna bema habuaia tari;
a aonega dainai kara maoromaoro taudia na e roho maurimu.
10 Kara maoromaoro taudia e noho namonamomu negadia ai,
hanua na e moalemu;
a kara dika taudia e masemu negadia ai,
hanua na e moale hisi daemu.
11 Kara maoromaoro tauna ena hahenamo herevadia ese hanua e hanamoamu,
a kara dika tauna uduna ese e haheḡiḡia dobimu.
12 Ia dekena tauna e ihi-ihiraiamu tauna na asi darana,
a lalo-parara tauna na asi reḡereḡerena.
13 Hesivarai loaloa tauna ese hereva hehunidia e hahedinaraimu,
a lalo-ihunu tauna ese ḡau e moia taomu.
14 Bema asi ihakaudia, taunimanima na bae keto,
a hahealo taudia bema hoho, taunimanima edia noho baine namo.
15 Idau tauna dainai e gwau hamatamu tauna ese hisina baine ani,
a gwauhamata unuhetomadia e inai henimu tauna na basine dika.
16 Harihari-bada hahinena na bae matauraia;
daḡedaḡe taudia na bae taḡa.
17 Hebogahisi tauna na sibona ena namo e havaraiamu,
a daḡedaḡe tauna na sibona e hahehisimu.
18 Kara dika tauna ese dava koikoina e abiamu,
a kara maoromaoro e hadoamu tauna ese dava momokanina e davariamu.
19 Kara maoromaoro ai e gini tutuka-tutukamu tauna na baine mauri,
a kara dika e ḡavaiamu tauna na baine mase.
20 Lalo-gagevagageva taudia na Iehova ese e inai henidia hereamu,
a asi edia kerere taudia na ia ese e moalelaidiamu.
21 Ba diba momokani, kara dika tauna na mata-hakani amo basineroho mauri diba;
a kara maoromaoro taudia hari bae roho mauri.
22 Hane-namo asi lalona na
gold gadeina boroma kurukuruna ai na heto.
23 Kara maoromaoro tauna ena ura na namo ai e ḡuḡurumu,
a kara dika tauna ena helaro ese badu e havaraiamu.
24 Tau ta ese e heni dudukaumu, to ena taḡa na e bada e laomu;
ma ta ese bema heni ḡaudia na se henimu, to ia na e ogoḡamimu.
25 Harihari-bada tauna na ena taḡa ma e badamu,
bona e dairi-dairimu tauna na bae dairia.
26 Uit e ruamu tauna na taunimanima ese e uduguiraiamu,
a e hoiamu tauna latanai hahenamo herevadia bae gwaurai.
27 Namo e tahua malaka-malakamu tauna ese harihari-bada danu etahuamu,
a dika e tahuamu tauna ese dika e davariamu.
28 Ena taḡa e abidadama heniamu tauna na baine marai,
a kara maoromaoro tauna na baine tubu, rau matamatana na heto.
29 Ena ruma taudia e hahekwarahidiamu tauna ahuna na lai;
kavakava tauna na aonega tauna ena hesiai tauna ai bainela.
30 Kara maoromaoro huahuana na mauri auna,
a taravatu itata-utuna ese mauri e abia ohomu.
31 Kara maoromaoro tauna ese davana baine abia ina tanobada ai;
benaini, kara dika tauna bona kara havara tauna edia kara davadia na daka bada.
Copyright information for `MEU