Proverbs 12

Mata-hakani e ura heniamu tauna ese aonega e ura heniamu,
a sisiba e inai heniamu tauna na kavakava.
Tau namona ese harihari-bada na Iehova ena amo e abiamu,
a lalo-hadai dikadia tauna na Iehova ese dikana e gwauraimu.
Kara dika ese tau ta se haginia tutukamu,
a kara maoromaoro tauna na ramuna basine heraḡa.
Hahine namona na adavana kwarana ihavavalaina,
a adavana e hahemaraiamu hahinena na ia turiana ihamanokana gorerena na heto.
Kara maoromaoro taudia edia lalo-hadai na mamaoro-mamaoro;
kara dika taudia edia hahealo na mai hedibaḡanidia.
Kara dika taudia edia hereva na rara ihahebubuna totona e banimu,
a kara maoromaoro taudia ududia ese taunimanima e hamauridiamu.
Kara dika taudia na e dareremu bena e pukimu,
a kara maoromaoro tauna ena ruma na baine hedai.
Tau ta bae hanamoa ena lalo-maoromaoro dainai,
a lalo-gagevagageva tauna na bae dadaraia.
Dagi maraḡi tauna sibona dainai e hekwarahimu na namo,
a sibona lohia e hegwauraimu to e hitoloamu tauna na dia namo.
10 Kara maoromaoro tauna ese ena boromakau e bogaia hisimu,
a kara dika tauna ena hebogahisi na mai daḡedaḡena.
11 Ena tano e ruaiamu tauna ese aniani momo baine abia,
a kara asi anidia e karamu tauna na asi darana.
12 Kara dika tauna ena kohoro aukana e heḡiḡi dobimu,
a kara maoromaoro tauna ramuna e hedaimu.
13 Kara dika tauna na bibinana edia kerere ese bae idoaia,
a kara maoromaoro tauna na hekwakwanai amo e roho maurimu.
14 Ena hereva anidia amo tau ta e namo ḡuḡurumu,
bona tau ta imana ḡaukarana ese e lou heniamu.
15 Kavakava tauna ena dala na maoro, ia sibona ena ita-ita ai,
a aonega tauna ese hahealo herevadia e hakala henidiamu.
16 Kavakava tauna ena badu e hedinarai haraḡamu,
a lalo-parara tauna ese heiri-heiri herevadia se lalodiamu.
17 E hereva momokanimu tauna ese hereva maoromaorodia e gwaurai hedinaraiamu,
a gwaurai-hedinarai koikoi tauna ese hereva koikoidia mo e gwauraimu.
18 E hereva haraḡa-haraḡamu tauna ena hereva na dare e hegwadamuna heto,
a aonega tauna malana ese hahemauri e mailaiamu.
19 Momokani bibinadia na e mia hanaihanaimu,
a koikoi malana na asine mia vanahamu.
20 Koikoi na dala dikana, e laloa hatamu taudia lalodia ai;
a namo e laloa hatamu taudia ese moale e davariamu.
21 Hahedika ta se kaumu, kara maoromaoro taudia ediai,
a kara dika taudia e hekwakwanai momomu.
22 Hereva koikoidia e gwauraimu bibinadia na Iehova ese e inai henidia badamu,
a e kara momokanimu taudia na ia ese e moalelaidiamu.
23 Lalo-parara tauna ese ena diba e huniamu,
a kavakava taudia ese edia kavakava e gwauraia hedinaraimu.
24 E ḡaukara malaka-malakamu tauna baine lohia,
a lahedo tauna na bae haḡaukaraia.
25 Lalo-hekwarahi ese tau ta e hametauamu,
a hereva namona ese e hamoaleamu.
26 Kara maoromaoro tauna na dika ena amo e raka sirimu,
a kara dika taudia na edia dala ese e hakaudia kereremu.
27 Lahedo tauna ese dinana basine abia,
a e ḡaukara malaka-malakamu tauna ese taḡa namo-hereana baine abia.
28 Kara maoromaoro dalana na mauri,
a kerere dalana na mase e lao heniamu dalana.
Copyright information for `MEU