Proverbs 17

Aniani kakorona asi reḡereḡe gabuna ai ese
aria badana mai heiri-heirina na e hereaiamu.
Hesiai tauna e kara aonegamu ese
ruma biaguna natuna hemarai karadia e karamu na baine biagua,
bona ahuna baine abia, tadikaka ta na heto.
Keikei nasilver ena, bona lahi nagold ena,
bona Iehova ese taunimanima lalodia e tohodiamu.
Kara dika tauna ese dika bibinadia e kamonai henidiamu;
bona koikoi tauna ese mala gageva-gagevana e hakala heniamu.
Ogoḡami taudia e ḡonaḡonalaidiamu tauna ese ia ikarana Diravana na e ihi-ihiraiamu;
hahehisi karadia e moalelaiamu tauna ese mata-hakani amo basine roho mauri.
lahu kwaradia ihavavalaidia na tubudia;
bona memero ihahairaidia na tamadia.
Hereva ḡoevadia na asie heḡeregere kavakava tauna uduna ai,
bona koikoi herevadia danu lohia uduna ai.
Koikoi henitaona na mea nadina na heto, e henimu tauna ese unu e laloa tomamu;
ena kara iboudiai anidia e varamu.
Dika e gwau taomu tauna ese lalokau e tahuamu,
a sivarai e piuamu tauna ese hetura e hadikaiamu.
10 Sisiba herevana tamona ese lalo-parara tauna lalona e gwadaia dobumu,
a hekwadi sinahu-ta ese kavakava tauna asie haberoamu.
11 Kara dika tauna ese daḡedaḡe e tahuamu;
gwaukau tauna mai daḡedaḡena ida na ia bae siai henia.
12 Tau ta ese bea hahinena, natuna vada e dadidia ḡauna, ida bae hedavari na sisina namo,
a kavakava tauna ida bae hedavari na dika herea.
13 Tau ta ese dika bema haloua, namo davana,
dika ese iena ruma basine rakatania.
14 Heatu matamana na ranu ikehona na heto;
taunabunai heai do basine vara ai ba raka oho.
15 Kara dika tauna maorona baine gwauraia tauna
bona kara maoromaoro tauna dikana baine gwauraia tauna
raruosi na Iehova ese e inai henidia badamu.
16 Badina be dahaka kavakava tauna imana ai aonega ihoilaina davana baine mia,
a ia be asi darana?
17 Tau ta turana ese nega iboudiai e lalokau heniamu;
bona tadikakana ena lalokau na dika negana ai e hedinaraimu.
18 Asi darana tauna ese gwauhamata ḡauna e henimu;
ia dekena tauna vairanai gwauhamata toana ai e laomu.
19 Kara dika e ura heniamu tauna ese heiri-heiri danu e ura heniamu;
bona ena iduara atai ai e karaiamu tauna ese hahebua-tari e tahuamu.
20 Lalo-gagevagageva tauna na ena ḡaukara anidia asie varamu,
bona malana mai koikoina tauna na hahehisi ai e morumu.
21 Lalo-duhu merona ese tamana lalona e hahisihisiamu;
kavakava merona tamana na se moalemu.
22 Lalo-moale na muramura namona,
a lalo-metau ese turia e hamanokadiamu.
23 Kara dika tauna ese koikoi henitaona e abia hehunimu,
hahemaoro ihagagevana totona.
24 Lalo-parara tauna ese aonega e haḡereamu,
a kavakava tauna ese tanobada dokodia e roha henia laomu.
25 Kavakava merona ese tamana lalona e hahisihisiamu,
bona e havaraia hahinena lalona e hadikaiamu.
26 Kara maoromaoro tauna matana ihakanina na dia namo;
lalo-ihunu taudia bae dadabadia na dika.
27 Se hereva momomu tauna na mai aonegana;
se badu-haraḡamu tauna na mai ena lalo-parara.
28 Kavakava tauna basine hereva negana ai, bae laloa ia na aonega tauna;
uduna baine hakapua negana ai, baeto ia na lalo-parara tauna.
Copyright information for `MEU