Psalms 140

Iehova e, kara dika taudia edia amo ba harohogu mauri;
daḡedaḡe taudia edia amo ba hamaurigu.
Idia ese kara dikadia e lalo hadailaimu,
bona tuari e havaradia louloumu.
Maladia na e hamatakamu, gaigai malana na heto;
bibinadia henudiai na hekori gaigaidia edia mase muramurana. (Selah)
Iehova e, kara dika taudia imadia amo ba gimagu,
daḡedaḡe taudia edia amo ba hamaurigu;
idia ese aegu ihahetutuhidia dalana vada e haeroa.
Heaḡi taudia ese rikiriki vada e hunia, iabigu totona,
huo vada e otoa,
dala isena ai idoalaigu ḡaudia vada e kara. (Selah)
Iehova na hamaoroamu, na tomu “Oi na egu Dirava”;
Iehova e, egu noinoi herevadia ba hakala heni.
Iehova e, egu Ḡaubada, ihamaurigu tauna mai goadamu,
tuari dinana ai kwaragu vada o laoa ahu.
Iehova e, kara dika tauna ena ura basio henia;
ena lalo-hadai dikana basio durua. (Selah)
E ḡeḡegu daemu taudia na kwaradia e abidia isimu;

bibinadia herevadia dikadia ese bae hadareredia;
10 lahi gidadia na latadiai bae moru,
guri ai bae tahodia dobi, basie tore isi lou,
11 Taunimanima ihadikadia herevadia e gwauraimu tauna na
tano ai basine noho taritari;
dika ese daḡedaḡe tauna na baine lasia tao haraḡa.

12 Lau dibagu Iehova ese hisi e animu tauna ena dala baine hamiaia,
bona e dabumu tauna na ahuna maorona baine henia.
13 Momokani, kara maoromaoro taudia ese oi ladamu bae hanamoa,
kara ḡoevaḡoeva taudia na oi vairamu ai bae noho.
Copyright information for `MEU