Psalms 24

Tanobada mai anidia iboudiai ida, Iehova ena,
tanobada idoinai mai inoho-henina taudia ida;
badina be ia sibona ese vada e hadaia, davara latadiai,
ia ese vada e haginia utu-utu latadiai.

Daika ese Iehova ena ororo baine dara dae?
Daika ese ena gabu helaḡana ai baine gini?
Ima-ḡoevaḡoeva bona lalo-ḡoevaḡoeva tauna ese;
kara havara se ura henimu
bona se gwau hamata koikoimu tauna ese.
Hahenamo na Iehova ena amo baine abia,
ena kara igwaurai-maorona danu
ia ihamaurina Diravana ena amo baine abia.
Ia e tahuamu taudia edia uru bunai;
idia na oi vairamu e tahuamu, Iakob ena Dirava e! (Selah)

Ikoukoumui e, umui kwaramui avabi isi!
Idau nega iduaradia, umui na sibomui a heabi isi!
Hanua Pavapavana diaḡau namona baine raka vareai.
Hari Hanua Pavapavana diaḡau namona be daika?
Iehova bunai, mai goadana ida bona mai siahuna ida;
Iehova bunai, tuari ai e kwalimumu.
Ikoukoumui e, umui kwaramui avabi isi!
Oibe, idau nega iduaradia, umui na sibomui a heabi isi!
Hanua Pavapavana diaḡau namona baine raka vareai.
10 Hari Hanua Pavapavana diaḡau namona be daika?
Iehova Sabaota, ia bunai Hanua Pavapavana diaḡau namona. (Selah)
Copyright information for `MEU