Psalms 32

Ena kara dika eme hegwau tao tauna be namo,
ena kara havara e heḡova ahu tauna danu namo.
Iehova ese se habadelaiamu tauna na namo,
laumana na asi koikoina tauna danu namo.

Egu kara dika asina gwauraia hedinarai negana ai,
lau taugu anina na e varoda-varodava,
dina idoinai na ḡanaḡanava dainai.
Badina be imamu metauna na latagu ai e miava,
dina ai bona hanuaboi ai danu;
taugu vada e geakageaka,
lahara negana ena dina ḡaraḡara ese bema raraia na heto. (Selah)
Egu kara dika na vairamu ai na gwauraia hedinarai,
egu kara havara na asina hunia;
nato “Egu kerere baina gwaurai hedinarai Iehova vairanai”;
bena oi ese egu kara dika ena metau o abia oho. (Selah)
Taunabunai, helaḡa taudia iboudiai ese oi bae ḡurimu,
bena hisihisi negana ai utu-utu baine utua dae,
to ediai basine kau.
Oi na egu komu gabuna,
dika amo o hamaurigumu,
bona hahemauri anedia amo o hahegeḡegu daemu. (Selah)
Lau ese baina hadibamu, emu raka dalana baina hadibalaimu;
lau matagu ese baine itamu tao.
Hosi eiava doniki ida basio heḡereḡere,
idia na asi daradia;
ududia auridia bona varodia amo bae hamanadadia,
basie kamonai henimu na garina.

10 Kara dika taurla ena hisihisi na momo;
a Iehova e abidadama heniamu tauna na
hebogahisi ese e ḡeḡea daemu.
11 Iehova ba moalelaia! Kara maoromaoro taumui e, ba moale!
Lalomui mamaoro-mamaoro taumui, ba moale hisidae.
Copyright information for `MEU