Psalms 34

Nega iboudiai Iehova baina hanamoa;
ia iheatolaina na udugu ai baine mia hanaihanai.
Laumagu ese Iehova e heaḡilaiamu;
manau taudia ese bae kamonai, bena bae moale.
Lau ida Iehova baita imodaia,
ia ladana baita heatolaia hebou.

Iehova na tahua, bena ia ese e haere henigu;
egu gari idoidiai lalodia amo e hamaurigu.
Ia ba haḡerea, bena ba diari;
una dainai vairamui na nega ta basie hemarai.
Ina ogoḡami tauna e taitai, bena Iehova ese e kamonai henia,
bona ena hekwarahi iboudiai lalodia amo e hamauria.

Iehova ena aneru e taruhamu,
ia garina e garimu taudia e ḡeḡedia ahumu,
bona e hamauridiamu.
A mamia toho, bena ba diba, Iehova na namo;
ia e abidadama heniamu tauna danu e moalemu.
Ena helaḡa taumui e, Iehova garina ba gari,
badina be ia garina e garimu taudia na asie dabumu.
10 Leona natudia na e dabumu bona e hitolodiamu;
a Iehova e tahuamu taudia na ḡau namona ta ai asie dabumu.

11 Memero kekeni e, aoma, lau ba hakala henigu;
Iehova imatauraina baina hadibamui.
12 Tau be daika, mauri urana e uramu,
e uramu danu ena mauri dinadia bae hoho,
namo baine itaia helaoreana,
13 Malamu ba naria, basine ere dika,
udumu bibinadia danu, koikoi herevadia basie gwaurai.
14 Dika ba rakatania, kara namo ba kara;
maino ba tahua, bona ba ḡavaia.

15 Iehova ese kara maoromaoro taudia e haḡerediamu;
edia taitai ia ese e hakala henidiamu.
16 Iehova ese kara dika taudia e vaira hua henidiamu;
idia ilalo-taodia na tanobada amo e abia ohomu.
17 Kara maoromaoro taudia e boiboimu negadia ai na Iehova ese e kamonaimu,
bona edia hekwakwanai iboudiai lalodia amo e hamauridiamu.
18 Iehova na lalo-hisihisi taudia dekedekediai;
dara-doko taudia ia ese e hamauridiamu.

19 Kara maoromaoro tauna ena hisihisi na momo,
a Iehova ese iboudiai lalodia amo e hamauriamu.
20 Ia turiana iboudiai Iehova ese e gimadiamu,
ta se kwaidumu.
21 Kara dika tauna na dika ese baine alaia;
kara maoromaoro tauna e inai heniamu taudia na bae baia.
22 Iehova ese ena hesiai taudia laumadia e hamauridiamu;
ia e abidadama heniamu tauna ta basine baia.
Copyright information for `MEU