Psalms 43

Dirava e, ba gwauraigu maoro;
se matauraimumu besena enai maorogu ba gwauraia;
kara koikoi bona kara gageva-gageva taudia imadia amo ba hamaurigu.
Oi na lau igimagu Diravana;
dahaka dainai vada o negegu daure?
Badina be dahaka na tai ḡadeḡademu,
inaigu edia daḡedaḡe karadia daidiai?

Emu diari bona emu hereva momokani a siaia mai,
idia ese bae hakaugu;
emu ororo helaḡana bona emu noho kalagana ediai
bae hakaugu vasi.
Bena Dirava ena ihaboulaina patana baina lao henia;
na moalelaia badamu Diravana baina lao henia.
Dirava e, egu Dirava,
lau ese gitara amo baina hanamomu.

Laumagu e, dahaka dainai vada o metau?
Dahaka hekwarahina lalogu ai o karaiamu?
Dirava ba laroa; badina be lau do baina hanamoa lou,
lau ikahagu bona egu Dirava.
Copyright information for `MEU