Psalms 48

Iehova na bada; ia ihanamona danu baine bada,
eda Dirava ena hanua ai.
Ena ororo helaḡana dorina na mai hairaina;
tanobada idoinai ese ia e moalelaiamu.
Siona ororona na dahu ai, mirigini kahana ai;
ia na Pavapava badana ena hanua.
Ena ruma bogaragidiai Dirava eme hedinarai,
kohoro na heto.

A itaia! Hanua pavapavadia e hebou,
e raka hebouva.
E itaia negana ai e hoa dikadika,
laumadia e daure, bena e heau;
unuseni ai taudia e heude-heude,
e hisihisi bada danu, hahine e hekamonaimu na heto.
Lai mairiveina amo
Tarasisi lagatoidia o huaridia.

Ai a kamonaiva heḡereḡerena vada a itaia danu,
Iehova Sabaota ena hanua ai,
emai Dirava ena hanua ai,
Dirava ese vada e haginia hanaihanai hanuana bunai. (Selah)
Dirava e, emu hebogahisi vada a haeroa,
emu dubu helaḡana bogaraginai.
10 Dirava e, oi ladamu e piua e laomu heḡereḡerena,
ihanamomu danu e piua e laomu,
ela bona tanobada dokodia.

Oi imamu idibana na kwalimu ai e honumu;
11 Siona ororona baine moale,
Iuda natuna hahinedia bae moale hisi dae,
emu hahemaoro herevadia daidiai.
12 Siona ai ba loa, ba rakaia heḡeḡe,
ena kohoro ba duahidia,
13 ena maḡu ba haerodia;
ena ruma namodia ba itadia loaloa,
uru gabena taudia do ba hamaorodia helaoreana.

14 Ina na Dirava, eda Dirava hanaihanai;
ia ese baine kahada ela bona dokona.
Copyright information for `MEU