Psalms 5

Iehova e, egu hereva a hakala henidia;
egu ḡanaḡana a kamonai.
Egu Pavapava bona egu Dirava e, egu taitai a kamonai,
badina be oi na tai henimumu.
Iehova e, daba ai lau gadogu o kamonaimu;
daba ai na toma henimu dihomu, bona na hegimamu.

Badina be oi na dia kara dika imoalelaina Diravana;
oi dekemu ai dika ta se miamu.
Hekokoroku taudia na oi vairamu ai basie gini;
kara dika taudia iboudiai o inai henidiamu.
Koikoi taudia o habuadia tarimu;
Iehova ese ala-ala taudia bona koikoi taudia e inai henidiamu.
A lau be emu ruma lalonai baina raka vareai,
emu hebogahisi bada-herea bagunai;
emu dubu helaḡana baina haḡerea, baina toma diho;
oi baina gari henimu.
Iehova e, emu kara maoromaoro ai ba hakaugu,
lau inaigu daidiai;
Emu dala ba hamaoromaoroa
lau vairagu ai.

Badina be asi hereva momokanina ta idia ududia ai;
lalodia na kara dika ai eme honu honu dae,
gadodia na gara na heto,
maladia na e hereva manada-manada koikoimu.
10 Dirava e, edia dika davadia ba henidia;
edia lalo-hadai dikadia ese bae hahekwakwanaidia;
edia kara dikadia momo daidiai ba negedia daure;
badina be idia ese oi vada e gwau tubu henimu.

11 Oi e abidadama henimumu taudia na bae moale,
bae moale hisi dae ela bona hanaihanai,
oi ese o gimadiamu dainai;
oi ladamu e ura heniamu taudia ese bae moalelaimu.
12 Badina be oi ese kara maoromaoro tauna o hanamoamu;
Iehova e, emu harihari-bada amo o gimaiamu, kesi na heto.
Copyright information for `MEU