Psalms 51

Dirava e, a bogagu hisi,
emu lalokau heḡereḡerena;
emu hebogahisi bada-herea heḡereḡerena ai
egu kara dika ba rohodia.
Egu kara havara ba huridia oho,
egu kerere amo ba haḡoevagu.

Badina be egu kara dika na dibagu,
egu kerere na vairagu ai nega iboudiai.
Oiemu ai, oi mo sibomu emu ai, vada na kerere,
oi vairamu ai vada na kara havara;
taunabunai emu hereva na maoromaoro,
bona emu hahemaoro herevana na asi kererena.
Momokani, lau na kara havara ai na vara,
bona kara dika ai sinagu ese e havaragu.

Momokani, oi o uramu hereva momokani na lalomai ai baine mia,
taunabunai, lalogu ai aonega hehunidia ba hadibagu.
Muramura avana amo ba haḡoevagu, bena baina ḡoevaḡoeva;
a hurigu, benasnow ena kurokuro baina hereaia.
Moale bona lalo-namo amo ba hahonugu;
vada o hakwaidu turiadia do bae moale.
Vairamu na egu kara dika amo ba hunia,
bona egu kara havara iboudiai na ba rohodia.

10 Dirava e, lalo-ḡoevaḡoeva na lalogu ai ba havaraia,
bona lauma matamatana bona maoromaorona na lalogu ai bavatoa.
11 Oi vairamu amo basio negegu daure;
emu Lauma helaḡana na egu amo basio abia oho.
12 Emu hahemauri moalena na ba henigu lou,
bona ura-kwalimu laumana amo bavabigu isi.

13 Bena emu dala na kara kerere taudia baina hadibalaidia,
bona kara dika taudia ese oi bae lou henimu.
14 Dirava e, lau ihamaurigu Diravana,
rara ihahebubuna amo ba hamaurigu,
bena lau malagu ese ane baine abia badabada,
oiemu hahemauri anena.

15 Ḡaubada e, lau bibinagu ba hapapadia,
bena udugu ese baine imodaimu.
16 Badina be boubou karadia so moalelaidiamu,
ḡole-oho boubouna bama henimu, to basioma moalelaia.
17 Dirava ese e abia daemu boubouna be lauma manauna;
Dirava e, lalona e manaumu bona ena dika amo e helalo kerehaim tauna na basio dadaraia.

18 Emu lalo-namo ai Siona ba kara namo henia;
Ierusalem maḡuna ba haginia lou;
19 bena kara maoromaoro bouboudia ba moalelaidia,
lahi bouboudia bona ḡole-oho bouboudia;
bena boromakau mamaruanedia na emu ihaboulaina patana ai
bae hahelaḡadia.
Copyright information for `MEU