Psalms 52

Goada-herea taumu e,
Dahaka dainai Dirava e matauraiamu taudia e kara dika henidiamu
na o heaḡilaiamu?
Dina idoinai hahebua-tari daladia o haero heḡaeḡaemu.
Kara koikoi taumu e,
malamu na kaia mai ganona na heto.
Dika o ura henia badamu, namo o ura henia maraḡimu,
hereva koikoi o ura henia badamu, hereva momokani o ura henia maragimu. (Selah)
Koikoi malana e,
hahemase herevadia iboudiai o ura henidiamu.

A Dirava ese baine huarimu ela bona hanaihanai;
ia na baine verimu oho, emu kalaga amo baine dadihaimu,
mauri taudia edia tano amo baine raḡamu. (Selah)
Kara maoromaoro taudia bae itaia, bena bae gari,
bae kirikirilaia, baeto
“Hari Dirava enai se tao tauna mani a itaia;
ia ese ena kohu momo e abidadama henia,
bona ena taḡa ai mo e helalokau”.

A lau na olive auna mai rauna matamatadia na heto, Dirava ena ruma ai;
Dirava ena hebogahisi na abidadama henia hanaihanaimu.
Lau ese baina imodaimu ela bona hanaihanai,
badina be oi ese vada o karaia;
oi ladamu baina heatolaia, badina ia na namo
Dirava e matauraiamu taudia vairadiai.
Copyright information for `MEU