Psalms 72

Dirava e, emu hahemaoro ḡoeva-daena na hanua pavapavana ba henia,
emu kara maoromaoro na hanua pavapavana natuna ba henia.
Ba durua, emu orea taudia baine hahemaoro henidia mai maoromaorona ida,
emu ogoḡami taudia baine hahemaoro henidia ḡoevaḡoeva.
Ororo badadia ese taunimanima edia maino bae havaraia,
ororo maraḡidia ese taunimanima edia kara maoromaoro bae havara.
Ia na ogoḡami taudia ediai baine tao;
e dabumu taudia na ia ese baine hamauridia,
e daḡedaḡe henidiamu tauna na ia ese baine taoa tari.
Dina bona hua bae mia negadia iboudiai,
iena mauri danu do baine mia, uru iboudiai lalodiai.
Medu na e utua guna reina latanai e dihomu na heto,
medu maraḡidia na tanobada e haparipariamu na heto,
ia danu unu baine heto.
Ena dina iboudiai kara maoromaoro baine tubu,
maino danu baine bada, ela bona hua baine puki oho.

Davara ta amo ela bona davara ta, ia baine lohia;
sinavai badana ela bona tanobada dokodia danu.
Ia inaina na ia vairanai bae igo diho,
bae goru goru diho, kahu bae demari.
10 Tarasisi pavapavadia bona motumotu pavapavadia ese
edia heaiva ḡaudia bae mailai, ena.
Sieba bona Seba pavapavadia ese
herahia ḡaudia bae mailai.
11 Pavapava iboudiai na ia vairanai bae goru diho;
bese iboudiai na ia isiaina bae lao heni.

12 Badina be e dabumu tauna e boiboimu negana ai ia ese e hamauriamu,
ogoḡami tauna bona asi iduruna tauna danu.
13 Ia ese manoka-manoka taudia bona ogoḡami taudia e bogadia hisimu
bona e dabumu taudia e hamauridiamu.
14 Daḡedaḡe bona ala-ala amo ia ese edia mauri e rauadiamu,
raradia na ḡau herea-daena ia vairanai.

15 Ena mauri baine daudau baine namo,
Siebagold -na bae henia.
Ia dainai bae ḡuriḡuri hanaihanai,
dina idoinai ia ihanamolaina bae noinoilaia.
16 Aniani reidia na tano ai bae vara momomomo,
ororo doridia reidia bae helado,
anidia bae vara Lebanon ai na heto.
Hanua hanua lalodiai taunimanima na bae hutuma,
tano reidia na heheto.
17 Ia ladana baine mia hanaihanai,
ia harina baine hesiriu,
dina do baine mia heḡereḡerena.
Ia dainai taunimanima ese namo bae davaria,
bese iboudiai ese ia namona bae gwauraia.

18 Iehova, Israel Diravana, aita hanamoa;
ia sibona hoa karadia e karamu.
19 Ia ladana herea-daena baita imodaia hanaihanai;
ia hairaina ese tanobada idoinai baine hahonua. Amen. Amen.

20 David Iese ena ḡuriḡuri iniseni ai e dokomu.
Copyright information for `MEU