Psalms 81

Ane avabia lolololo, eda goada Diravana ena;
a hisi dae, Iakob ena Dirava enai.
Ane a ladaia isi, tareko a hareḡedia;
gitara bona hatai-hatai ḡauna badana danu a hatai.
Hua matamatana negana ai kibi a hiriria,
hua e idoi negana ai danu,
eda aria dinana bunai.
Badina be taravatu bunai Israel ena;
Iakob ena Dirava ena haheḡani bunai;
ena hahediba herevana Iosef e henia,
Aigupto ai e loa eva-eva negana ai.

Asi dibagu gadona ta na kamonaia;
Maduna na paḡamu amo na abia oho,
imamu na bosea amo na kokidia.
Emu hisihisi ai o boi henigu, bena na hamaurimu;
guba rahu-rahu ena gabu hehunina ai na haere henimu,
Meriba ena ranu gabudia ai na tohomu. (Selah)
Egu bese taumui e, a hakala, baina sisiba henimui;
Israel e, boma kamonai henigu bema namo.
Bogaragimui ai dirava idauna ta basine noho,
idau taudia edia dirava ta basio toma henia diho.
10 Lau binai Iehova, emui Dirava,
Aigupto amo na hakaumui lasi.
Udumui a haḡadia, bena baina hahonudia.

11 A egu bese taudia na gadogu asie kamonaia;
Israel ese e dadaraigu.
12 Taunabunai na negedia,
sibodia edia lalo-auka bae badinaia,
sibodia edia lalo-hadai karadia bae kara.
13 Egu bese taudia bema kamonai henigu bema namo;
Israel na egu dala ai bema raka bema namo.
14 Bena idia inaidia bama hadareredia haraga,
e tuari henidia taudia bama tuari henidia.
15 Iehova e inai heniamu taudia na ia vairanai bema igo diho;
matadia ihakanidia bema hesiriu hanaihanai.
16 Uit namo-hereana amo bama ubumui,
bada-ranuna nadi amo e abiamu na bama ubulaimui.
Copyright information for `MEU