Psalms 85

Iehova e, emu tano o lalo namo heniava,
Iakob ena noho o hanamoava.
Emu bese taudia edia dika o gwau tao,
edia kara dika idoinai o laloa nege.
Emu badu idoinai o abia oho,
emu badu ḡaraḡarana amo o kerehai.

Ihamaurimai Diravana e, ba hamaurimai lou;
emu badu emai ai ba negea daure.
Ba badu henimai hanaihanai a?
Emu badu ba hadaudaua ela bona uru iboudiai a?
Emu bese taudia bae moalelaimu totona
basio hamaurimai lou a?
Iehova e, emu hebogahisi na emai ai ba hahedinaraia,
emu hahemauri ba henimai.

Ḡaubada Iehova ena hereva mani aina kamonai;
badina be ia ese maino herevadia baine gvaurai, ena orea taudia ediai,
ena helaḡa taudia danu, lalodia ai ia e haḡereamu taudia, ediai.
Momokani, iena hahemauri na ia e gari heniamu taudia ediai e kaumu,
hairai na emai tano ai baine noho helaoreana.

10 Hebogahisi bona heabidama bae hedavari,
kara maoromaoro bona maino bae haherahu heheni.
11 Heabidadama na tano amo baine tubu,
kara maoromaoro na guba amo baine igo dobi.
12 Momokani, Iehova ese ḡau namodia baine henimai,
bona emai tano ese anina baine hatubua.
13 Kara maoromaoro na ia vairanai bainela,
ia aena gabudia baine lailai.
Copyright information for `MEU