Psalms 97

Iehova na pavapava, tanobada baine moale,
kone tanodia momo bae hisi dae.
Ori bona dagadaga ese e ḡeḡea ahumu,
kara maoromaorodia bona hahemaoro ḡoevaḡoevadia na ena terono badidia.
Lahi na ia vairanai e daemu,
inaina e aradia eva-evamu.
Ena kevaru ese tanobada idoinai e hadiariamu;
tanobada ese e itaiamu, bena e heude-heudemu.
Ororo na e vevemuwax na heto, Iehova vairanai,
tanobada idoinai Lohiana vairanai.

Guba ese ena kara maoromaorodia e gwauraidia hedinaraimu;
bese iboudiai na ia hairaina e itaiamu.
Ḡau laulaudia e toma henidia dihomu taudia iboudiai na e hahemaraidiamu,
kaivakuku asi anidia e heaḡilaidiamu taudia danu;
dirava iboudiai na ia vairanai e goru dihomu.
Iehova e, Siona e kamonaimu, bena e moalemu,
Iuda natuna kekenidia na e hisi daemu,
oiemu hahemaoro herevadia daidiai.
Badina be, Iehova e, oi na herea dae tanobada idoinai daenai;
oi na o heabi isi hereamu dirava iboudiai daediai.
10 Iehova ese kara dika e inai heniamu taudia na e ura henidiamu;
ia ese ena helaḡa taudia e hamauridiamu,
kara dika taudia imadia amo e harohodia maurimu.
11 Diari na e taramu, kara maoromaoro taudia edia;
moale na e varamu, lalo-ḡoevaḡoeva taudia edia.
12 Kara maoromaoro taumui iboumui ai, Iehova ba moalelaia,
ia ladana helaḡana ba heatolaia.
Copyright information for `MEU