Psalms 99

Iehova na pavapava, bese idau-idau bae heude-heude;
ena terono ai e helaimu, kerubi latadiai;
tanobada na baine laga.
Iehova na herea dae Siona ai;
ia na e heabi isimu, bese iboudiai daediai.
Oi ladamu herea-daena, oi ladamu mai garina, bae hanamoa;
ia na Helaḡa.
Siahu Pavapavana, oi ese hahemaoro ḡoevaḡoevadia o ura henimu,
oi ese taunimanima ahudia korikoridia o henidiamu;
oi ese hahemaoro ḡoevaḡoevadia o karamu,
bona kara maoromaorodia, Iakob garana ediai.
Iehova, iseda Dirava, ba heatolaia,
ia aena ihadaina ḡauna vairanai ba toma diho:
ia na Helaḡa.

Mose bona Aaron na iena hahelaḡa taudia rarua,
Samuel na ia ladana e hahaneava taudia ta.
Iehova e tai henia, bena ia ese e haere henidia,
ori dubuna lalona amo ia ese e hereva henidia.
Idia ese iena haheḡani e badinadia,
bona e henidia taravatudia danu.

Iehova e, ai emai Dirava, oi ese o haere henidia;
oi na dika igwau-taona Diravana idia ediai,
to, edia kerere davadia ihenidia Diravana danu.
Iehova eda Dirava ba heatolaia,
ena ororo helaḡana ai ba toma diho;
badina be Iehova, eda Dirava, na helaḡa.
Copyright information for `MEU