Revelation of John 10

Bukabuka iditana

Bena aneru goadana ta na itaia, guha amo e diho, ena hahedoki na ori, kwarana daenai na kevau; vairana na e kara dina na heto, bona aena na lahi hururu-hururudia na heheto. Imana ai na buka maraḡina ta hekehona ai e abia. Aena idibana na davara ai e hadaia laurina be tanobada ai. E lolo badabada, leona e ḡoumu na heto; bena guba e rahua hahitu E rahua vaitani, bena eredia baina tore nato, to gado ta guba amo na kamonai, eto, Guba hahitu e rahua eredia ba kou, basio tore. Bena davara ai bona tanobada ai e gini aneruna na itaia, ia ese imana idibana e duduia dae guba ai, Noho-hanaihanai Diravana, guba mai anina idoinai bona tanobada mai anina idoinai bona davara mai anina idoinaie kara Diravana, ladana ai e gwau hamata, eto, Nega na basine halahe; aneru ihahituna ese ena kibi baine hiriria matama negana ai Dirava ena hereva hehunina baine momokani, peroveta taudia, iena hesiai taudia, e hamaorolaidia heḡereḡerena.

Bena guba amo na kamonai gadona ma e hereva henigu, eto “Aola, davara ai bona tanobada ai e ginimu aneruna imana ai e miamu bukabukana bavabia”. Bena hari aneru dekena nala, nato “Buka maraḡina a henigu”. Bena ia eto “Avabia, avania ore; bogamu ai baine idita, a udumu ai baine gaiho, bada ranuna na heto”. 10 Bena hari buka maraḡina na aneru imana amo na abia, na ania ore; bena udugu ai e gaiho, bada ranuna na heto, to na ania ore murinai bogagu na e idita. 11 Bena e hamaorogu, ewto “Taunimanima idau-idau, bese idau-idau, gado idau-idau, pavapava idau-idau, hutuma ba haroro henidia”.

Copyright information for `MEU