Revelation of John 15

Kwalimu tauna

Bena hoa ḡauna badana ma ta guba ai na itaia: aneru hitu ese hahehisi ḡaudia oredia hituosi e abi, Dirava ena badu ihaḡuḡuruna ḡaudia bunu.

Bona davara ta na itaia, hevarivari na heto, to mai lahina. Bona da edaḡe ḡauna bona laulaunaa mai ladana mai numerana ida vada e hadareredia taudia danu na itadia, idia na una davara hevarivari na heto isena ai e gini, Dirava ena gitara imadia ai e abi. Bena Dirava ena hesiai tauna, Mose, ena ane e abia, bona Mamoe Natuna ena ane danu. Eto,

Lohiabada Dirava e, siahu idoinai Diravana,
Emu ḡaukara daka bada, hoa karadia.
Uru iboudiai edia Pavapava e,
Emu kara na mamaoro-mamaoro bona momomo-kakani.
Lohiabada e, daika oi garimu basine gari?
Daika oi ladamu basine imodaia?
Badina be oi mo sibomu helaḡa.
Bese iboudiai baema, bae toma henimu diho,
Badina be emu hahemaoro karadia vada ema hedinarai.
Bena na itaia, igwaurai-hedinaraina kalagana helaḡana e kehoa guba ai. Bena aneru hituosi, hahehisi ḡaudia hituosi e abi anerudia, na kalaga helaḡana amo e raka lasi; dabua aukadia ḡoevaḡoevadia bona kuroka-kurokadia e hadokilai, kemedia toradia na gold. Bena mauri ḡaudia haniosi edia amo ta ese aneru hituosi gold kibodia auhitu e henidia: unu kibo na Noho-hanaihanai Diravana ena badu amo e honuhonu dae. Bena Dirava hairaina bona siahuna kwalahudia ese una dubu e hahonua; bona tau ta dubu lalonai basine raka vareai diba ela bona hahituosi ese edia hahehisi ḡaudia hituosi bae ore.

Copyright information for `MEU