Revelation of John 20

Satana iḡuina

Bena aneru ta guba amo e diho, guri dobu-masemasena kina na imana ai, bona auri gadeana badana ta danu. Ia ese hari huala, idau negai gaigaina, ladana ta hatoamu “Diabolo” bona “Satana”, e dabaia tao, e ḡuia, laḡani daha ta iḡui ai baine noho. Guri dobu-masemasena lalonai e tahoa dobi, bena guri e koua bona ikouna toana e karaia. Taunabunai, bese idau-idau basine haraiva-raivadia diba ela bona laḡani daha ta bae ore. Una murinai ma bae ruhaia nege, nega taina mo.

Bena terono haida na ita, bona e helai kau taudia danu na itadia; hahemaoro siahuna na idia imadia ai vada e atoa. Bena Iesu ena hereva bona Dirava ena hereva e gwaurai hedinarai dainai kwaradia e utu oho taudia, bona daḡedaḡe ḡauna mai laulauna ida asie toma henidia diho bona toana bagudia ai eiava imadia ai asie abia taudia, laumadia na itadia. Idia na e mauri lou, Keriso ida eha lohia ela bona laḡani daha ta. A mase taudia oredia asie mauri lou ela bona laḡani daha ta e ore. Tore-isi-lou gini gunana binai. Ina tore-isi-lou gini gunana lalonai ahuna e abiamu tauna be namo bona helaḡa; mase iharuana na asi siahuna una tau enai. Unuhetomadia na Dirava ena hahelaḡa taudia bona Keriso ena hahelaḡa taudia ai baela, bona ia ida bae ha lohia ela bona laḡani daha ta.

A unu laḡani daha ta bae ore; bena Satana na ena iḡui amo bae ruhaia nege. Bena ia na baine lasi, tanobada daigunina haniosi ai e nohomu besedia, ladadia Gog bona Magog, tuari totona baine gogodia; ihagaudia na kone mirina na heto. Bena tanobada lababana e rakaia hanai, helaḡa taudia edia taruha bona Dirava ese e lalokau heniamu hanuana e daidia heḡeḡe; a lahi na guba amo e diho, e habuadia tari. 10 Bena Diabolo, e koidia tauna, na lahi bona teio gohuna lalonai e tahoa dobi, daḡedaḡe ḡauna bona peroveta koikoina e tahodia dobi guna gabuna: unuseni ai bae hisihisi boi bae hisihisi rani, ela bona hanaihanai.

Hahemaoro badana

11 Bena terono kurokurona badana ta na itaia, bona e helai kau Diravana danu. Bena tanobada bona guba na ia vairana amo e heau puki, to edia gabu ta asie davaria. 12 Bena mase taudia kikina badana na itadia, terono vairanai gigini; bona buka vada e hekeho. Bena buka ta ma e kehoa, mauri bukana; bona mase taudia na e hahemaoro henidia, edia kara buka ai e tore heḡereḡeredia. 13 Bona davara ai e mase taudia na davara ese e henidia dae, bona Mase bona Mase Gabuna danu lalodiai e hekou taudia e henidia dae. Bena idia danu edia kara heḡereḡeredia e hahemaoro henidia. 14 Bena Mase bona Mase Gabuna na lahi gohuna lalonai e tahodia dobi. Ina na mase iharuana, lahi gohuna. 15 Bena tau ta bema asi ladana mauri bukana, ia na lahi gohuna ai bema tahoa dobi.

Copyright information for `MEU