Revelation of John 5

E hekou kunuka-kunuka bukana

Bena na itaia, terono ai e helai Tauna imana idibana ai be buka ta, lalonai bona murimuri kahana ai danu revareva e hetore; buka na e hekou kunuka-kunuka, ikouna toadia na hitu. Bena aneru goadana ta na itaia, e hereva badabada, eto, Daika na heḡereḡere ina buka baine kehoa, bona ikouna toadia baine hamotu? A guba ai bona tanobada ai bona tanobada henunai ta asi goadana buka baine kehoa bona lalona baine itaia. Bena na tai dikadika, badina be ta asi goadana buka bame kehoa bona lalona baine itaia. Bena heitatao tauna ta ese e hereva henigu, eto, Asiotai; Iuda iduhuna ena leona, David ramuna, vada e kwalimu; ia ese buka baine kehoa bona ikouna toadia hituosi baine hamotu.

Bena terono bona mauri ḡaudia haniosi padadia ai, heitatao taudia bogaragidiai, Mamoe Natuna ginina ai na itaia, e kara vada e alaia mase na heto. Doana na hitu, matana danu hilu, Dirava ena lauma hituosi, tanobada heḡeḡe-madai e siaidia lao ḡaudia, bunu. Ia na ema, terono ai e helai Tauna imana idibana amo buka e abia. Buka e abia; bena mauri ḡaudia haniosi bona heitatao taudia ruahui-haniosi na Mamoe Natuna vairanai e goru diho. Idia ta ta mai edia gitara bona mai edia gold urodia: unu uro be e gabumu bena bonadia e daemu muramuradia ai e honuhonu dae, helaḡa taudia edia ḡuriḡuri bunu. Bena ane matamatana e abia, eto,

Oi na heḡereḡere buka bavabia,
Bona ikouna toadia ba hamotu;
Badina be e alamu mase,
Raramu na taunimanima o hoilaidia, Dirava ena,
Iduhu iboudiai, gado iboudiai, hanua iboudiai, bese iboudiai amo;
10 Pavapava bona hahelaḡa taudia ai o halaodia,
Eda Dirava vairanai;
Bena tanobada ai bae lohia.
11 Bena na roha lao, bona aneru hutuma gadodia na kamonai, idia ese terono bona mauri ḡaudia haniosi bona heitatao taudia e ginidia hegeḡe, daha daha, gerebu gerebu. 12 Idia na e lolo badabada, eto “Mamoe Natuna e alaia mase, ia hari namo; siahu bona taḡa bona aonega bona goada bona hemataurai bona hairai bona hahenamo baine abi”. 13 Bena e kara ḡaudia iboudiai, guba ai bona tanobada ai bona tanobada henunai bona davara ai, bona lalodia ḡaudia iboudiai, eredia na kamonai, eto “Terono ai e helaimu Diravana bona Mamoe Natuna na hahenamo bona hemataurai bona hairai bona siahu bae abi, harihari ela bona hanaihanai”. 14 Bena mauri ḡaudia haniosi eto “Amen”. Bona heitatao taudia e goru diho, e toma henia diho.

Copyright information for `MEU