Revelation of John 8

Buka ikoulaina toana ihahituna e hamotua

Bena ikouna toana ihahituna e hamotua negana ai, asi reḡena ta guba ai, hora kahana sisivana. Bena Dirava vairanai e ginimu anerudia hahituosi na itadia, kibi auhitu vada e henidia. Bena aneru ta ma ema, pata helaḡana badibadinai e gini. Imana ai gold urona ta, lalonai muramura mai bonana e gabua ḡauna, e abia. Bena muramura mai bonana momo ehenia, helaḡa taudia edia ḡuriḡuri ida baine bulo, gold patana helaḡana ai, terono vairanai. Bena muramura mai bonana kwalahuna, hela=a taudia edia ḡuriḡuri ida, aneru imana amo e dae, Dirava vairanai. Bena aneru ese gold urona e abia, pata helaḡana lahina amo e hahonua; bena tanobada ai e tahoa kau. Bena ere bona guba-rahu bona kevaru bona tano-laga e vara. Bena aneru hahituosi e heḡaegae, edia kibi bae hiriri.

Kibi e hiriri matama

Aneru gini-gunana ese ena kibi e hiriria, bena medu-hetari bona lahi rara ida e hebulo na tanobada ai e diho. Bena tanobada inogodia toiosi ai inogo ta e ara ore, bona au toi toi amo ta ta e ara ore, bona rei idoinai e ara ore.

Aneru iharuana ese ena kibi e hiriria, bena e kara ororo badana mai lahina ta davara ai e tahoa dobi na heto. Bena davara kahadia toiosi ai kaha ta rara ai ela, bona davara gwarumedia toi toi amo ta ta e mase, bona lagatoi toi toi amo ta ta e mutu.

10 Aneru ihatoina ese ena kibi e hiriria, bena hisiu badana ta guba amo e moru dobi, e hururu-hururu kede na heto, sinavai toi toi amo ta ta latadiai e moru, bona lohilohi ranudia toi toi amo ta ta latadiai e moru. 11 Una hisiu ladana na “Idita”. Bena ranu gabudia toi toi amo ta ta e idita. Bena taunimanima hutuma e mase ranu daidiai, badina be vada e idita.

12 Aneru ihahanina ese ena kibi e hiriria, bena dina kahadia toiosi ai kaha ta e botaia, bena e dibura; bona hua kahadia toiosi ai kaha ta e botaia, bena e dibura; bona hisiu toi toi amo ta ta e botadia bena e dibura. Una dainai, dina kahadia toiosi ai kaha ta se diari, bona hanuaboi kahadia toiosi ai kaha ta se diari.

13 Bena ugava ta na itaia, guba padana ai e roho, bona erena na kamonai. E lolo badabada, eto, Tanobada taudia iboudiai madi O, madi O, madi O, aneru tatoiosi edia kibi, do asie hiriri ḡaudia, reḡedia daidiai.

Copyright information for `MEU