Revelation of John 9

Kibi iha-imana

Aneru iha-imana ese ena kibi e hiriria, bena hisiu ta na itaia, guba amo e moru tanobada ai; bena e dobu masemase gurina kina e henia. Guri dobu masemase e kehoa, bena guri amo kwalahu e dae, amu badana kwalahuna na heto. Bena dina bona guba padana e vabura, guri kwalahuna vaburana. Bena kwalahu amo kwadi e lasi tanobada ai; bona siahu e henidia, tanohada doadoadia siahudia na heto. To e haganidia, tanobada reina bona tano ai e tubumu ḡaudia bona au basie hadika, a Dirava toana na bagudia ai asie abia taudia mo. E haduadia danu, basie aladia mase, a hua ima bae hahisidia; una hisihisi na doadoa ena hekori hisina na heto. Unu dinadia ai, taunimanima ese mase bae tahua, to basie davaria; bae ura lalo-dika bae mase, to mase ese baine heautanidia.

Hari kwadi ita-itadia na tuari hosidia na heheto; kwaradia na e kara gold havava ḡaudia na heheto; vairadia na taunimanima na heheto; huidia na hahine huidia na heheto; isedia na leona isedia na heheto; kemedia na mai ḡaudia, auri na heto. Idia hanidiareḡedia na kariota reḡedia na heheto, hosi momo ese e verimu ḡaudia, tuari ai e heau vareaimu negadia ai. 10 Iudia na doadoa iudia na heheto, mat duridia; bona edia siahu, taunimanima hua ima bae hahisidia, na iudia ai mia. 11 Idia na mai edia pavapava, guri dobu-hereana aneruna bunai; ia ladana Heberu gadodia ai be Abadon, a Helene gadodia ai ladana na Apoluon.

12 Dika ta vada e ore; rua be do mimia.

Kibi ihatauratoina

13 Aneru ihatauratoina ese ena kibi e hiriria, bena gado ta na kamonai, Dirava vairanai e mia patana helagana, gold ḡauna, doana haniosi edia amo. 14 Una gado ese aneru mai kibina ihatauratoina e hamaoroa, eto, Aneru hahaniosi, sinavai badana, ladana Eufrate, badibadinai vada e ḡuidia, ba ruhadia nege. 15 Bena unu aneru hahaniosi e ruhadia: anerudia bunu vada e abidia heḡaeḡae, una hora, una dina, una hua, una laḡani, edia; taunimanima tatoi tatoi amo ta ta bae aladia mase. 16 Tuari taudia mai hosidia ihagaudia na kamonai: idia na milion sinahu-rua.
Milion sinahu rua: 200,000,000.


17 Bena egu mata-hanai ai unu hosi ini na itadia toma: e ḡui kau taudia na mai kemedia auridia, ita-itadia na lahi bona huakina
Huakina Nadi hurulu-hururuna ta, asi iadana Motu gado ai dainai Helene gado ai vadaa e torea.
bona teio
Teio: Nadi ta ladana, Helene gado ai. E aramu, bena bonana dika-hereana e daemu, taunimanima e hamaseddiamu. Ladana English gado ai na “sulphur”.
na heheto; a hosi kwatadia na leona kwaradia na heheto, bona ududia amo lahi bona kwalahu bona teio e lasi.
18 Ini hahedika toiosi daidiai taunimanima tatoi tatoi amo ta ta e mase; hari lahi bona kwalahu bona teio, ududia amo e lasi gaudia, ese e aladia mase. 19 Badina be edia siahu na ududia ai bona iudia ai; iudia na gaigai na heheto, mai kwaradia, bena unu amo idia ese taunimanima e hahisidia.

20 Ḡau tamona, tanobada taudia oredia, ini hisihisi ese asie hamasedia taudia, na imadia ḡaukaradia asie helalolai kerehai; lauma dikadia itomadiho-henidia asie hadokoa; gold bona silver bona auri labora-labora bona nadi bona au e karalai kaivakukudia, asie ita asie kamonai asie raka ḡaudia, itomadiho-henidia danu asie rakatania. 21 Edia ala-ala bona edia babalau bona edia heuda-hanai bona edia henao danu asie helalolai kerehai.

Copyright information for `MEU