Romans 6

Kara dika enai vada ta mase

O edeheto: kara dikadia ma baita kara loulou, harihari-bada ihabadana helaoreana a? Lasi vaitani. Ita ese kara dika na vada ta masetania, be ede baita lou henia toma? Asi dibamui a, Keriso Iesu ladana ai e bapatisoda tauda na ena mase ai vada e bapatisoda? Taunabunai, bapatiso ai ita na ia ida ta mase bona ia ida e gurida; bena Keriso na mase amo Tamana hairaina ai e tore isi lou heḡereḡerena ita danu mauri matamatana lalonai baita raka. Badina be ia ida tama mase bou, ia ida danu tama tore isi lou. Dibada ita tauda gunadia na ia ida satauro ai e mase, kara dika iha-orena; taunabunai, ita na kara dika isiaina basita lao heni lou. Mase tauna na kara dika ena amo vada e roho mauri.

Benaini, ita na Keriso ida tama mase hebou, dibada ia ida danu tama mauri hebou. Bona dibada Keriso na mase amo vada e tore isi dainai ia na basine mase lou; mase na asi siahuna ienai. 10 Badina be e mase negana ai, ia na kara dika enai e mase vaitani, a e maurimu be Dirava enai e maurimu. 11 Unuhetomana, umui danu sibomui unu na ba helalolai: kara dika enai vada o mase, Dirava enai vada o mauri, Keriso Iesu iseda Lohiabada bagunai.

12 Kara dika ese tau-animui basine lohiadia; ena hekise-hekise basio kamonai henia. 13 Bona taumui reḡedia na kara dika basio henia, isiaina basie lao heni; a taumui na Dirava ba henia, mase amo e roho mauri taudia na heheto, bona taumui reḡedia danu ia ba henia, kara maoromaoro ikarana ḡaudia ai baela. 14 Kara dika ese basine lohiamui, badina be taravatu henunai asio nohomu, a harihari-bada henunai o nohomu.

15 Edeheto? Taravatu henunai asita nohomu a harihari-bada henunai ta nohomu dainai baita kara dika a? Lasi ona lasi vaitani. 16 Asi dibamui a, erena o kamonaimu tauna ena hesiai ai baola, o kamonai heniamu dainai? Kara dika isiaina ba lao heni, mase bavabia; eiava kamonai korikori isiaina ba lao heni, kara maoromaoro bavabia. 17 Dirava baita hanamoa, badina be gunaguna umui na kara dika isiaina o lao heniva, a harihari a hadibamuiva herevana vada o kamonai henia mai daramui ida. 18 Kara dika amo e ruhamui nege; kara maoromaoro enai vada e ḡuimui kau. 19 Taunimanima edia hereva kava heḡereḡeredia ai na gwauraimu, tau-animui edia manokamanoka dainai. Badina be gunaguna taumui reḡedia ese kara dika bona lebulebu isiaidia e lao heniva heḡereḡerena, harihari taumui reḡedia ba heni, kara maoromaoro isiaina ilao-henina ai bae helaḡa.

20 Kara dika isiaina o lao heniva negana ai, umui na kara maoromaoro enai o heruha negeva. 21 Ḡau tamona, harihari o hemarailaimu karadia o karava negana ai anidia be dahaka emui ai? Unu ḡau dokodia na mase. 22 A harihari, kara dika amo vada o heruha nege, Dirava ena hesiai ai vada ola, anina emui ai be vada o helaḡa, bona dokona be mauri hanaihanai. 23 Badina be kara dika davana be mase; a Dirava ena harihari ḡauna na mauri hanaihanai, Keriso Iesu iseda Lohiabada bagunai.

Copyright information for `MEU