Song of Solomon 6

Hane namo e,
emu lalokau tauna na ede ela?
Emu lalokau tauna na ede kaha ai vada e raka siri?
Edeseni ai baita tahua?
*****

Egu lalokau na ena uma vada ela,
ena muramura avadia umana.
Uma ai ena mamoe baine ubudia,
bona sosana heraheradia baine haboudia.

Ia na egu lalokau, lau be ena lalokau;
ia ese ena mamoe e ubudiamu,
sosana
“Sosana” na Heberu taudia edia herahera avana ta.
bogaragidiai.
*****

Egu lalokau e, oi na mai hairaimu, Tirisa na heto;
hairaimu na herea, Ierusalem na heto;
itamu na mai garina, tuari oreana mai pepena na heto.
Asio raraigu, badina be matamu ese e hamanoka-manokagumu.

Huimu na nani serina
Gilead ororona amo e hekei dihomu na heto.
Isemu na mamoe serina
digu gabuna amo e daemu na heto;
iboudiai na mai natudia vara-hekapa,
ta se raka edeamu.
Vahamu ruaosi na rimono
“Rimono” na Heberu taudia edia au huahua ta.
huahuana e ivaia parara na heto,
Vairamu iḡovalaina dabuana murinai.

Lohia hahinedia na tauratoi-ahui,
hesiai hahinedia na taurahani-ahui,
ulato na asi iduahidia.
Egu pune na ḡoeva-dae, ia mo sibosibona;
ia na sinana ena lalokau,
e havaraia hahinena natuna herea-daena.
Ulato ese e itaia, bena e hanamoa;
lohia hahinedia bona hesiai hahinedia ese e itaia,
bena e imodaia.
10 Ina be daika, ita-itana na daba e reremu na heto?
Mai hairaina hua na heto?
Mai diaridiarina dina na heto?
Itana na mai garina, tuari oreana mai pepena na heto, ani?
*****

11 Okari imeana na lao henia,
koura heraheradia baina itadia;
baina itaia, vine vada e tubu eiava;
baina diba, rimono
“Rimono” na Heberu taudia edia au huahua ta.
vada e kobo eiava.
12 Asi vanahana na mata hanai: lau na kariota ai,
egu lohia tauna badibadinai nato.
*****

13 Sulama kekenina e, a lou mai, a lou mai;
baina raraimu tao, a lou mai, a lou mai.
*****

Badina be dahaka Sulama kekenina ba raraia,
Mahanaim mavaruna boma raraia na heto?
*****

Copyright information for `MEU