Song of Solomon 7

Lohia kekenimu e,
emu mai tamakadia ida be daka hairai!
Mamumu bauka-baukadia na herahera nadidia na heheto,
karakara tauna namona ese e kara.
Hudomu na kehere kuboruna na heto,
vine ranuna ai e honu hanaihanaimu.
Bogamu na uit isenuna ta,
sosana
“Sosana” na Heberu taudia edia herahera avana ta.
ese e haheḡeḡea daemu.
Ratamu ruaosi na uda nanidia natudia rua na heheto,
uda nanina natuna vara-hekapa.
Aiomu na kohoro na heto,
aivori
“Aivori” na elefant doana.
amo e hadaia ḡauna.
Matamu na Hesebon gohugohudia,
Batarabim ikoukouna badibadinai.
Udu-baubaumu na Lebanon kohorona na heto,
Damasko roha-hekeina.
Kwaramu na mai hairaina, Karamele ororona na heto;
bona huimu heveriveridia na varo kakakakadia na heheto,
hanua pavapavana na huimu ai vada e heau kau.
*****

Lalokau e, moale ihavarana kekenimu,
oi na hane namo, oi na mai hairaimu.
Emu lata na buatau auna na heto,
bona ratamu na buatau takodia na heheto.
Lau na tomu, Buatau auna baina dae,
bona takona baina abidia.
Ratamu na vine takodia ida bae heḡereḡere,
udumu bonana na apolo bonadia heḡereḡeredia.
Emu haherahu na vine ranuna namo-hereana na heto,
i'inuna na mai gaihona,
bibinagu ai bona isegu ai.
*****

10 Lau na egu lalokau tauna ena;
ia ese e ura henigumu.

11 Egu lalokau e, aoma!
aita raka lasi tano paka ai,
hanua maraḡidia ai baita noho;
12 daba ai vine imeadia baitala,
baita itaia, vine vada e kobo dae eiava,
baita diba, buredia vada e papa eiava,
baita tahua, rimono
“Rimono” na Heheru taudia edia au huahua ta.
vada e tubu eiava lasi.
Unuseni ai baina ura henimu.

13 Dudai
“Dudai” na Heheru taudia edia muramura avana ta.
bonadia na e daemu,
emai iduara daediai na huahua namo-hereadia idau-idau,
matamatadia bona gunadia,
vada na haboudia oiemu,
egu lalokau e!
Copyright information for `MEU