Titus 2

Emu sisiba

A oi na hahediba herevadia maoromaorodia ba hahedibalai. Tatau badadia ba hadibadia, bae boga auka, bae matau, Ialodia bae hadai maoromaoro, kamonai ai bona lalokau ai bona haheauka ai bae gini tutukatutuka. Hahine badadia danu ba hadibadia, bae noho helaḡa taudia heḡereḡeredia, basie hahebade koikoi, vine ranuna basie inu momo, kara namo bae hahedibalai. Bena idia edia amo eregabe hahinedia ese adavadia bona natudia bae lalokau henidia; lalodia bae hadai maoromaoro; basie mata dika; ruma ai bae ḡaukara; bae hebogahisi; adavadia eredia bae kamonai. Unuhetomana ta ese Dirava ena hereva basine hadikaia.

Eregabe taudia danu ba haduadia, bae boga auka. Bona oi sibomu kara namodia ba hahedinarai, bae haḡoimu helaoreana. Emu hahediba herevadia bae maoromaoro; bona bae matau. Bena emu hereva bae maoromaoro dainai ta ese basine habadelaimu diba; bona heiri-heiri tauna baine hemarai, badina be dikada basine gwaurai diba.

Hesiai taudia na biagudia bae kamonai henidia, ḡau iboudiai lalodiai bae hamoaledia. Basie heiri-heiri henidia; 10 edia ḡau basie henao; kamonai karadia bae hahedinarai. Unu amo ḡau iboudiai lalodiai Ihamaurida Diravana ena hahediba herevadia anidia bae hahedinarai.

11 Badina be Dirava ena harihari-bada vada eme hedinarai, taunimanima iboudiai ihamauridia; 12 bona vada e hadibadamu, e tomu Dirava idadaraina karadia bona tanobada ena lebulebu karadia baita rakatani, ina tanobada ai baita noho migomigo, baita kara maoromaoro, Dirava baita badinaia. 13 Helaro namona baita naria: Dirava badana bona Ihamaurida Tauna Iesu Keriso hairaidia ihahedinaraidia bunai. 14 Ia na sibona vada e heni, ita daidai, kara dika iboudiai edia amo baine ruhada nege, orea ta baine haḡoevaia sibona ena, kara namo baine goadalai oreana.

15 Ini ḡau ba herevalai; taunimanima ba haduadia bona ba sisiba henidia mai siahumu ida. Tau ta ese basine dadaraimu.

Copyright information for `MEU