Titus 3

Ba hahelalodia une, hahemaoro taudia bona siahu taudia bae kamonai henidia, bona edia haheḡani bae badina. Bae noho haḡaeḡae, kara namo iboudiai ikaradia. Tau ta dikana basie gwauraia; basie heai; bae manau; taunimanima iboudiai bae kara namo henidia. Badina be ita danu gunaguna mai eda kavakava bona mai eda gwau-edeede bona e hakauda kerere; ura dikadia bona moale idau-idau ta badinava; lalo-dika ai bona vaḡeḡe ai ta nohova; haida ese ita e inai henida, bona ita ese idia ta inai henidia. A Ihamaurida Diravana ena gado-namo bona ena uraheni taunimanima edai e hedinarai negana ai, ia ese e hamaurida, dia ita eda kara maoromaoro daidiai, to iena hebogahisi dainai, vara lou ena hehuri ai bona Lauma Helaḡa ena hahematamata ai. Una hahemauri na ia ese latadai vada e seia dobi, Ihamaurida Tauna Iesu Keriso bagunai. Taunabunai, iena harihari-bada ese maoroda baine gwaurai, bona ia dihina ai baine halaoda, mauri hanaihanai helarona heḡereḡerena.

Una na hereva momokani; bena na uramu unu hereva ba gwaurai goadagoada, bena Dirava vada e abidadama heniamu taudia na nahuadia bae toho, kara namodia bae badina. Ini ḡau be nanamo bona mai anidia, taunimanima ediai. A henanadai kavakavadia iherevalaidia, bona uru ihagaudia, bona heai, bona taravatu hepapahuahudia, amo ba gini siri; badina be idia na asi anidia bona kavakava. 10 Heiri-heiri tauna be nega gini-gunana bona nega iharuana ba sisiba henia, murinai ba dadaraia. 11 Dibamu una tau na mai ena kerere bona mai ena dika; ia sibona ese ena dika vada e hahedinaraiamu.

Hahetoni herevadia

12 Aretema eiava Tukiko baina siaia vasi negana ai, dekegu baoma haraḡa Nikapoli ai; badina be keru negana ai unuseni ai baina noho na tomamu. 13 Sena, taravatu tauna, bona Apolo, na edia laolao dalana ba lailaia, ḡau ta ai basie dabu. 14 Varavarada danu ḡaukara namodia bae manadalai, dabu taudia bae hanamodia, asi huahuadia bae noho na garina.

15 Bamogu iboudiai iniseni ai ese e hahenamo henimumu. Iesu ibadinana ai e lalokau henimaimu taudia ba hahenamo henidia. Harihari-bada be umui iboumui ai emui ai baine mia.

Copyright information for `MEU