Zechariah 3

Peroveta tauna ena mata-hanai ihahanina

Bena ia ese hahelaḡa tauna badana Iosua e haheitalaigu, Iehova ena aneru vairanai e gini, bona Satana na ia idibana kahana ai e gini, ihabadelaina totona. Bena Iehova ese Satana e hereva henia, eto, Satana e, Iehova ese aine lodu henimu! Iehova, Ierusalem e abia hidi Diravana, ese aine lodu henimu! Ina na dia lahi amo e veria lasi tutuna a? Hari Iosua na aneru vairanai e gini, mai hahedokina miroka-mirokadia ida. Bena hari aneru ese ia vairanai ginidia taudia na e hamaorodia, eto, Hari hahedoki miroka-mirokadia na iena amo ba hadokidia oho. Bena ia ese Iosua e hereva henia, eto, A itaia, emu kara havara na emu amo vada na abia oho, dabua mai hairaidia na do baina hahedokilaimu. Bena lau nato, Dabua ḡoevaḡoevana na kwarana bae ḡeḡelaia. Taunabunai idia ese dabua ḡoevaḡoevana na kwarana e ḡegelaia, bona hahedoki na e hahedokilaia; Iehova ena aneru na una gabu ai e gini.

Bena Iehova ena aneru ese Iosua e sisiba henia, eto, Iehova Sabaota na ini e gwau tomamu: Egu dala ai boma raka bona egu hahedua boma badinaia, bena egu ruma do ba biagua bona egu maḡu do ba reḡudia; bona baina gwau maoro henimu, do ba raka vareai diba, iniseni ai ginidia taudia bogaragidiai. Hahelaḡa tauna badana Iosua e, harihari a kamonai, oi bona turamu hahidaosi vairamu ai helaidia, badina be idia na haridia nanamo taudia; a itaia, egu hesiai tauna, Rigi, baina mailaia. Badina be, a itaia, Iosua vairanai vada na atoa nadina tamona kahana hituosi ai lau ese revarevana baina ḡasia, bona dina tamona lalonai ina tano ena kerere baina abia oho. Iehova Sabaota na e herevamu. 10 Iehova Sabaota ma e tomu, Una dina ai umui iboumui ai ese ta ta dekena tauna dekena tauna ba vavedia mai, emui vine audia bona emui suke audia henudiai.

Copyright information for `MEU