Zechariah 7

Anivaga koikoidia

King Darauese ena lohia laḡanina ihahanina ai, huana ihataurahani-tana, ladana Kisleve, dinana ihahanina lalonai, Iehova ena hereva na Sekaria enai e kau. Una negana ai Betele taudia ese Saresere bona Regeme-melek, mai edia orea taudia ida, e siaidia lao, Iehova bae noia, ena hahenamo na latadiai baine kau. Bona Iehova Sabaota ena dubu ai hahelaḡa taudia bona peroveta taudia na bae nanadaidia baeto, Hua iha-imana ai baina taitai bona baina anivaga, laḡani gunadia momo lalodiai vada na karaia heḡereḡerena eiava? Bena Iehova Sabaota ena hereva na egu ai e kau, eto, Tano taudia iboudiai bona hahelaḡa taudia danu ba hamaorodia, baoto: Ene laḡani hitu-ahuiosi lalodiai, hua iha-imana ai bona hua ihahituna ai o taitaiva bona o anivagava negadia ai na lau daigu ai o anivagava a? Bona o anianimu o inuinumu negadia ai, umui sibomui daimui ai o anianimu bona o inuinumu, ani? Ierusalem bona ena hetabira hanuadia na e noholaidiava mai namodia ida, bona diho kahana bona taora kahadia danue noholaidiava, negana ai ini hereva na Iehova ese peroveta taudia gunadia ududia amo e gwaurai, ani?

Gwau-edeede davana

Iehova ena hereva na Sekaria enai e kau, eto, Iehova Sabaota na ini e gwau tomamu: Ba hahemaoro ḡoevaḡoeva; ta ta tadikakana tadikakana bae kara namo henidia bona bae bogadia hisi. 10 Vabu, ihareha, noho-hedoa tauna, ogoḡami tauna basio hahisidia; bona ta ese tadikakana ihadikana dalana ta basine lalo hatalaia. 11 A idia na asie ura bae kamonai; bena e helai muri henia bona taiadia e kodobedia, basie kamonai helaoreana. 12 Lalodia na e ha-aukadia masemase, Iehova Sabaota ena Lauma ese peroveta taudia gunadia edia amo e siaidia taravatudia bona herevadia bae kamonai na garina. Taunabunai badu ḡaraḡara bada-herea na Iehova Sabaota ena amo e kau. 13 Iehova Sabaota na e tomu, Lau na boiboi bena idia asie kamonai heḡereḡerena ai idia e boiboi bena lau asina kamonai; 14 bena koe-hirihiri amo na hakarohodia rohoroho, asi dibadia besedia iboudiai bogaragidiai. Taunabunai, e rakatania tanona na vada e vahu, asi lao mai tauna ta; tano namona vada e havahua vaitani.

Copyright information for `MEU