Hebrews 10

Krais Mua Maneka patirowa kuisow muuta arek

Aria sira unowa eena Moses wuomakeknain maa ele-eliwa ikoka imenarowa nain kukusimowa-ke, me maa makena nain-ke. Ne mokoma unowa anane siiwa nain kerereya maa patirami Mua Maneka wameiya ekami farimik nain pina-ko me wiar iirarem-ikua. Ne Moses sira ookami Mua Maneka patirimik nain-ke eliw wia kakenekak-na aria patirowa anane me onam-ikekamik. Patirowa kuisow onap-puekamik, wi patirowa kuisow nainiw pina iiwawun iirarekamik. Naemi i pina onamik, naap me naem-ikekamik. Nain wi anane mokoma siiwa nain kerereya Mua Maneka patirimik nain pina onamik nain kema suuwowa-ke. Moram bulmakau ne meme aka-pa pina iirarowa me pepek akena.

Naapeya Krais miiwa oromi Mua Maneka feenap maakek,

“Wi maa eneka ifakimep nefa patirimik nain, no me wiar kookalen. Naemi yo miiw mua efa puukowap uuwowa nain efa sesekan.
Patirowa eena mukuna-pa kuumemi pina iirarowa nain no me kookalin.
Neemi yo maiyem, ‘Oo Mua Maneka, no uuwowa efa sesekan nain yo fanem. Eena iiriw yo efa maemi siisimep-puamik nain ookinen.’”
(Someka 40.6-8)

Makena, Moses sira wuomakek nain wi patirow sira ookam-ikowa-ke naep naap onam-ikemik, nain Mua Maneka-ke me wiar kookalek. Naeya Krais mokomokoka feenap maek, “Wi maa ele-eliwa niimik nain ne pina iirarowa naep maa eneka ifakimep nefa patirimik nain no me kookalin ne me wiar kemelin.” Naap maep nainiw maek, “Yo fanem, yo nena kookalowa nookinen,” naap maek. Naapeya Mua Maneka-ke sira enuma wuami sira awona iiwawun iirarek. 10 Naeya Yeesus Krais Mua Maneka kookalowa ookap ona mia-pa Mua Maneka patirowa iir kuisow muuta aremi pina iiwawun yiar weeser-wuak. Naeya Mua Maneka mokoka-pa i pina marew, dubil maneka aremik.

11 Aria wi pris wiena uuwowa onami anane maneka maa eneka-pa Mua Maneka patirowiw naap ikaimik. Ne patirowa nain pina-ko me wiar iirariya. 12 Ne Krais-ke i pina muuta nain ona mia-pa Mua Maneka patirowa kuisow aremi pina iiwawun yiar iirarek. Naap onap ikip Mua Maneka aken ekeria-pa wiar pokap ikua. 13 Neeke ikaeya Mua Maneka wi iiwua iiwawun wia poreya os-ke kepuriw wia ifemakep ikainon. 14 Os-ke patirowa kuisow nainiw wi emeria mua pina wia iiraromami wia kakeneya dubil maneka ikemik, anane maneka naap ikaimik.

15 Naeya Ewar Eliwa pun opora nain makeniya ariman yia maakiya. Mokomokoka feenap maek,

16 “Mua Maneka-ke maek, ‘Yo wiimar epa nain imenareya opora wiamiya kaikami feenap oninen. Yo sira wuomakem nain wiena kema ne woosa-pa wiar wuamkun ikainok.’”
(Yeremaiya 31.33)

17 Ne maek,

“Wi pina onimik nain, ne sira puukimik nain yo kiiriw me wiar kema suuwinen,”
(Yeremaiya 31.34)

naap maek.
18 Naapeya Mua Maneka pina iiriw yiar iirarep ikua, naeya aakisa pina iirarowa naep patirowa nainiw onowa-ke weetak.

I Mua Maneka wameiya wiar ekikua

19 Naapeya emar unowik, Yeesus ona aka-pa pina yiar iirareya Mua Maneka Kemena Iwowa Emi Akena nain i keker opowa marew eliw wiar ikiwiyen. 20 Kemena Iwowa Emi Akena ikiwowa nain konim maneka iiriw mika-puukap sererep ikua nain os-ke umep sererkap kemena ikiwok. Naemi era enuma eena eliwa ikowa nain yia eepomak. Konima nain ona mia kukusimok.
10.20Yeesus umeya konim maneka lotu koora-pa sererep ikua nain perenep kakawa erup arek. Konima nain Yeesus mia kukusimok, moram ona mia pun sirirowa samor akena aawok. Naap onap i Mua Maneka wameiya ekowa nain era yia eepomak.
21 Ne i aakisa Mua Maneka teeria yia urufowa nain pris woos mua yiar ikua. 22 Naeya o aka-pa kema samora yiar ikua nain yiar fiena-wareya kema melina aremik. Ne mia pun eka eliwa-pa yia yasuwak. Naapeya i Yeesus Krais opora baliwep akena opap makena-ke naep i kema tumin marew, Mua Maneka wameiya wiar ekikua. 23 Ne i opora opap kema unu-unowa wuowa marew ikok maikua, Mua Maneka maa maek nain opora yia opomiya. Maa unowa eena iiriw yia maakep kaikak nain maken akena-ke, naap maikua. 24 Neemi i mua oko wia kookalow sira wia ofakowami eliwa yiam wuowa kema manekiw ikok yiam kekanowam-ikaikua. 25 Ne i anane yiam fiirimep Mua Maneka lotu arowa nain me piipuikua, wi papako piipuamik naap. Ne feenap onikua, fofa eena yiena Maneka ekapowa nain mamaiya arem-ikaiya naep kema urupep kema yiam kekanowam-ikaikua.

26 Aria i Yeesus Krais opor makena-ke naep ookam-ikok kiiriw emina kekanep pina oni-ikim-ikaiyen-na, pina iirarowa era nain yiena mikikira iwemkun era oko me yiar ikainon. 27 Ne ikoka keker opowa fain yiar imenarinon, wi mua eena Mua Maneka mikikira iwimik nain wia mekaweya wi epa mukuna ikua neeke ikiwikuan. 28 Wi mua eena Moses sira wuomakek nain wiar puukam-ikemik nain mua erup arow naap maiwkin-na maikuan, makena o pina onak. Naeya wia kemalowa marew, wia ifakimimik. 29 Aria Mua Maneka Muuka aka-pa opor enuma koonowak ne pina wiar iirareya eliwa aremik. Ne mua oko Mua Maneka Muuka firekap mikikira iwemi maa nain maa oram-ke naiya. Ne Ewar Eliwa o asipam-ikua nain pun firekiya. Nain o samor akena me aawinon-i? Makena, ikoka samor akena aawinon. 30 Moram i Mua Maneka amisaremik. Feenap maek,

“Nain yena uuwowa-ke, pina nain yena urufinen.”
(Lo 32.35)

Ne opor ara oko maek,

“Yiena Maneka ikoka ona teeria unowa nain wia mekawinon,”
(Lo 32.36, Someka 135.14)

naap maek.
31 Mua Maneka anane ikaiya. Ne wi mua eena sira samora onimik nain o wapena-pa wiar arikuan-na wiisak, wi kamenap arikuan?

32 Ne ni fain kema suuweka, ni iiriw parinarep Yeesus opora opiwkin nia samoram-ikemik, nain ni kekanep ikeman. 33 Feenap nia onam-ikemik, mua unowa mokok epa-pa nia iimarowap opor samo-samora nia maakemi nia samoram-ikemik. Ne iir papako wi sisin mua-ke ni teeria papako wia samoriwkin ni wiamiya ikok sirirowa epaskun aawem-ikeman. 34 Ne ni mua papako koora-pa wia wuiwkin wia kemalep wia karuem-ikeman, ne mua papako-ke miiwa ne maa niar ifemakemik nain ni kekelka akena ikok kemelowiw ikeman. Moram ni amisarep maiman, maa ele-eliwa anane naap ikaiya nain yiar ikomakek nain miiw maa iiwawun nomakek.

35 Naapeya ni kekanep ikeman nain naap akena ikeka. Moram ni ikoka kiripowa maneka niar ikainon. 36 Ni kekanep ikok-na Mua Maneka kamenap kookaliya nain eliw onomowen. Naeya maa mauwa nia maakep kaikak nain makena urufowen. 37 Moram opor ara oko feenap maek,

“Mua eena ekapiya nain lawiliw akena ekapinon, o me eeyarinon.
38 Nain ni yena teeria unowa, o mua eena opora efar opiya nain, naap akena ikok wueliwa ikainon. Ne mikikira yiinon-na yo me kookalinen,”
(Habakuk 2.3-4)

naap maek.
39 Ne i me keker opow muuta nain Mua Maneka mikikira iwep mesenalimik nain-ke, weetak. I eena Yeesus opora wiar opap ikemkun yia aaweya eliwa ikemik nain-ke.

Copyright information for `MHL