James 3

Aakunow sira

Aria naapeya emar unowik, ni mua unow akena somek mua me areka. Ni amisareman, Mua Maneka mua unowiya uuwowa mokakiya ookap yiar mekawinon. Nain i mua somek mua ikemik fain uuwowa nain balisow akena yiar pupep mokakiya ookap yiar mekawinon. Moram i sira unowa-pa wakimik. Mua eena opora aakunemi iir kuisow-ko me samoriya nain, o mua kakeniw akena-ke. Naeya ona pokowa ne soomarowa baliwep akena wame urufinon.

Ni oos wia urufeka, i oos yiena kookalowa-pa yia pikiwinok naep aen iiwa ifara-pa kaikap opaimik ona-pa wiar wuap nain mufiyen-na eliw yiena kookalowa-pa ikiwinon. Aasa pun sira naap, oramiya maa manek akena, nain ewar maneka-ke naeya ikiwiya. Aasa sigar belemuta, ne sigar opow mua ona kookalowa-pa ikiwowa kookalep kiripeya aasa naap ikiwiya. Ne aria i mua omaiwa pun naap, oramiya maa belemuta oram, nain opora maemi wame piriya. Ne mukun munin belemuta pun naap, oramiya soor maneka, mukun munin belemuta nain-ke wilinemi soor maneka nain kuumeya awemi weeserinon. Ne omaiwa-na mukuna saarik, maa samora imenowa onoma-ke. Nain-ke i mua mia-pa yiar ikok i mia ara unowa fain epia ara-pa yia wuiya. Ne soomarowa iiwawun yiar samoriya. Omaiwa-ke sira samo-samora unowa imeniya nain aakunowa samora onoma mukuna anane ikaiya nain nan imenariya.

Sira naapeya maa unowa fain i yiena eliw memeliyen, maa asia, nepa, ifa ne ifer maa unowa pun eliw wia memeliyen. Maa unowa iiriw wia memelamik. Nain mua kuisow omaiwa-ko me memelimik. Moram, maa eliw marewa, ne maa samoriw imeniya. Neeke mudi samora unowa wiar ikua. Aria omaiwa nainiw i yiena Auwa Mua Maneka unuma purupimik. Ne pun sarinemi mua oko opor samora wiimik, i mua eena Mua Maneka ona saarik yia onak nain. 10 Omaiwa kuisow nan Mua Maneka unuma purupimik ne mua wia amukarimik. Ni sira naap me oneka, weetak akena.

11 Omaiwa kiri-kiriya nain feenap kema suuweka, eka arona kuisow nan-pariw eka masia ne eka eliwa oraiya-i e wia? 12 Ne nomokowa fik-ke makenaremi oliw makena wuinon-i e wia? Ne nomokowa wain-ke makenaremi fik makena wuinon-i e wia? Weetak. Sira naapiw eka ona kuisow neekeriw eka masia nain-ke wame kiripami eka eliwa me arinon, weetak akena.

Amis eliwa Mua Maneka-ke yiinon

13 Ne ni teeria mua kema pukowa ne ikiwos eliwa-ko ikua-i? Mua nain ona kema pukowa ookami wame poromi sira eliwa oninok. Ne ona balisow ikainok. Naap onami o sira eliwa nain ariman wame wuinok. 14 Ne ni mua yo kuisow naiman nain, ne ni yosiw yookuk naep kaka niam fookiman nain ni unuma me niam purupeka, ne Mua Maneka opor makena nain me makena-ke me naeka. 15 Kema suuwowa sira naap nain me Mua Maneka-ke kema yiek, weetak. Kema suuwowa naap nain wi miiw fain mua kema-ke, miiw sira-ke ne Satan sira-ke. 16 Moram yo kuisow naemi kaka niam fookowa sira nain-ke niar imenareya ni kema kuisow me aremi niam fo-fookami sira samora unowa imenowen. 17 Ne kema suuwowa eena Mua Maneka yiek nain tumin muup marew ona kakeniw eliwa naap ikaiya. Nain feenap: kema kuisow epaskun wuowa, kekelka ikowa, opora miimowa ne wia kemalowa kemaiw ikok mua oko wia asipam-ikowa, ne mua wia mekawowa marew, wia wadolalowa sira marew, sira unowa naap nain. 18 Ne wi mua kema kuisow-pa ikau naep anane wia fiirimimik nain-ke wi pokow eliwa wia ofakowiwkin wis pun sira eliwa-pa eliw pokikuan.

Copyright information for `MHL